Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Biblioteket som inspirationsrum

En helt central mission for biblioteket er at give sine brugere nye, meningsfulde oplevelser gennem fortælling og kunstneriske udtryk inden for litteratur, film, musik, spil, arrangementer mm. Inspirationsrummet skal udover at overraske og inspirere også sætte oplevelserne ind i en kontekst og skabe en synlig sammenhæng mellem forskellige medier og –medieplatforme. Bibliotekets inspirationsrum skal således være fortællende, formidlende og foranderligt.

Inspirationsrummet skal på én gang understøtte at mere målrettede brugere kan betjene sig selv og at ’græssende’ brugere med mere tid på hånden får inspiration til nye oplevelser. I princippet udelukker det ene ikke det andet: Den mere målrettede bruger kan også lade sig friste af det uventede, og den shoppende, søgende bruger kan føle sig mere tryg i en overskuelig indretning. Her kan man også skelne mellem den biblioteksvante bruger og den biblioteksfremmede.

At invitere til oplevelser

I Hjørring skaber det røde bånd, der snor sig som blodårer gennem biblioteket, en sammenhængende fortælling, der skal inspirere brugerne til at se nye muligheder og gå i dialog med omgivelserne. Skiltning i gulv og på vægge er en tydelig guide, BIBLIOTEKET Rentemestervej gør begge dele. På Ørestad Bibliotek møder brugeren som det første en interaktiv grundplan over biblioteket. Kortets udvalgte punkter viser bibliotekets tilbud i film, tekst og billeder, og ved at trykke på skærmen får brugerne en beskrivelse af, hvad de kan finde hvor.

For at komme den mere uvante bruger i møde er personalet i en del finske biblioteker gået fra ’sitting and waiting’ til ’walking and talking’, hvor de uniformerede bibliotekarer møder brugerne i øjenhøjde. Også i Ørestad Bibliotek går personalet rundt blandt brugerne med iPads.

Opsøgende personale på biblioteker. Fotos: Signal Arkitekter.

Overskuelighed og overraskelse

Biblioteks indretning skal understøtte en klar og overskuelig formidling af materialer. Dette kan understøttes ved en opdeling i forskellige zoner i biblioteket. Samtidig skal både indretning og inventar gerne understøtte serendipitet, dvs. muligheder for at ’falde’ over noget nyt.

I Aalborg Hovedbibliotek arbejdes der med en række klart markerede rum, Oasen, der eksponerer skønlitteratur og indbyder til fordybelse. Pulsen, der eksponerer det superaktuelle. Scenen, hvor der spilles film, musik og er forskellige former for optræden. Værkstedet, der inspirerer til borgernes skabende udfoldelse. Og Laboratoriet, der inspirerer med læringstilbud indenfor it. Et særligt område er Zonen, hvor serendipitets princippet udfoldes ved at blande alle slags medier på uventede måder, det aktuelle, det klassiske, det nørdede, det populære.

Roskilde Bibliotek har i forbindelse med projektet ’Litteraturen finder sted’ indrettet en udstillingszone med digitale værker og interaktivitet: Brugeren skal gøre noget med værket for at få det til at give mening. Her skal man selv være aktiv, for at der bliver skabt et digt.

Roskilde Bibliotek. Foto: Dorte Skot Hansen

I flere hollandske biblioteker arbejdes der med en segmentering af brugerne ud fra et markedskoncept. I Niuewe Bibliothek i Almere, som nærmest er indrettet som en boghandel, findes zoner som ’high-tension’ med spænding og marketing-bøger (især) til mænd, og området ’livstil’, der især henvender sig til kvinder, og som er placeret ved siden af småbørnszonen. Konceptet kommer også til udtryk i en meget klar og synlig skiltning af de forskellige zoner, sådan at brugeren – eller kunderne – let kan finde deres ’niche’.

Overraskelse og serendipitet

Serendipitet handler om at gør plads til det uventede, sådan at brugerne får inspiration til nye oplevelser (Bjørneborn 2008). Det kan ske ved, at der er mange forskellige veje gennem biblioteket, sådan som det eksempelvis ses i Hjørring Bibliotek (se ovenfor). På den måde indbyder rummet til udforskning og giver mulighed for at opdage nye tilbud undervejs. Også de hollandske biblioteker i Almere og Spijkenisse er indrettet med inspirationsruter, så man kan vandre rundt i biblioteket og bevæge sig gennem forskellige zoner.

Tydelig skiltning, oversigtskort, henvisninger og andre rummarkører, der skal gøre det nemt at finde, det man søger, kan samtidig stimulere brugerens nysgerrighed. Serendipitet understøttes også af krydskontakter på tværs af emner, materialer, genrer, medier, aktiviteter og rum.

Emner, materialer, genrer, medier, aktiviteter og rum. Fotos:

En vis grad af uorden – hvad enten det er personale- eller brugerskabt rod – giver lyst til at bladre eller kigge nærmere. Bladre-krybber og udstillingspodier kan holde orden på 'rodet'.

Rodet tiltrækker. Fotos: Signal Arkitekter.

Mange større eller mindre opholds- og siddepladser indbyder til udforskning og fordybelse.

At 'kode' rummet

I dag arbejder arkitekter, designere og kunstnere i højere grad med at skabe stemning, atmosfære og oplevelser i forhold til rummets brug og til den målgruppe, det henvender sig til. Det kan som det nye hovedbibliotek Openbare Bibliotheek i Amsterdam (OBA) være et cool 'mac-bibliotek', der især skal appellere til den kreative klasse, eller tværtimod et varmt, inkluderende rum, der skal få uvante brugere til at føle sig hjemme som i Peckham i London eller Garaget i Malmø.

Biblioteksrummet skal inspirere og pirre nysgerrighed gennem interaktiv og levende formidling af sine tilbud. På Aarhus Hovedbibliotek har projektet 'Forvandlingsrum' afsøgt nye muligheder for inddragelse af brugerne i rummet. Men rummet kan også være en oplevelse i sig selv ved hjælp af lys, lyd og iscenesættelse, som engagerer deltagerne kropsligt og sanseligt i rummet. I det hollandske 'state-of–the-art' bibliotek i Floriande kan lyset ændres i forhold den stemning, der ønskes.

Rummet som fortælling

Når the Experience Library i Cerittos ved Los Angeles har brugt en tidsrejse som tema, er det for at tale samme sprog som det nærliggende Disney World og dermed komme biblioteksfremmede brugere i møde. Børnebiblioteket er iscenesat inden for temaet ’Save the planet’ med et naturtro tyrannosaurus rex-skelet, et kunstigt regnskovstræ og et kæmpe stort saltvandsakvarium.

Hovedbiblioteket i Hjørring peger med sin farvestrålende og labyrintiske indretning på middelalderbyens krogede og mangfoldige gader. Rummet giver i sig selv lyst til at gå på opdagelse, enten ved at følge det røde bånd, der snor sig rundt i det store et-rums bibliotek, eller ved at kigge ind i en af de små nicher, der indeholder nye overraskelser.

Iscenesættelse kan også være af mere arkitektonisk, æstetisk karakter, rum som sætter en særlig stemning eller atmosfære. Henning Larsens tilbygning til Malmø Stadsbibliotek ’Ljusets kalender’ inddrager med sine store glasfacader dagens og årstidernes skiften og skaber dermed et næsten sakralt rum, der minder os om livets foranderlighed.

Seattle Public Library’s s over-size ’Living Room’ minder snarere om et kolossalt væksthus, en påmindelse om bibliotekets rolle som et lys og livgivende væksthus for ånden.

I Pekham Library i London virker de store organiske stukturer i rummet som en modsætning til bibliotekets lige linjer. Strukturerne, som er beklædte med lyst træ, ligner store frøkapsler, og rummet får et eventyrligt og varmt indtryk, der understreges af de røde gulvtæpper. De organiske strukturer fungerer desuden som møderum til mindre møder og legestuer for børn.

Endelig kan den kølige, hvide mac-stil stil i Amsterdams OBA være en let ironiserende kommentar til visionen om et fremtidigt it-drevet samfund. En fortælling, indretningen selv demonterer gennem de mange mindre, ofte historiske udstillinger i montrer og andre udstillingsgenstande som eksempelvis en vintage motorcykel.

Scenen

De fleste større biblioteker har i mange år haft en særskilt mødesal til brug for arrangementer. Tendensen er i dag, at biblioteks rum i sig selv fungerer som en scene for arrangementer og events, og at mere afgrænsede, større eller mindre scener er integrerede i rummet. Det første er f.eks. tilfældet ved Lyngby Stadsbiblioteks store modeopvisning af omsyet genbrugstøj, se boks.

I Malmø Stadsbibliotek kan den store sal Ljusets Kalender på kort tid omdannes til en arrangementssal med plads til 250 deltagere ved at bogreolerne på hjul køres væk. Her foregår alt fra præsentation af Verdenslitteratur til kinesisk nytår med Peking Operaen.

I Amsterdams Openbare Bibliothek (OBA) findes der udover et teatersal med 275 sæder en række mindre scener og fremvisningssteder rundt om i biblioteket.  I filmafdelingen finder man Cinemateket og i litteraturafdelingen en åben scene til forfatterarrangementer.

Flexscenen på Åby Bibliotek

LitteraturStedet på Åby Bibliotek ved Aarhus har skabt et rum i biblioteket, hvor formidling af skønlitteratur er i centrum. Til det brug er der fremstillet et særligt møbel, hvor der kan vises større udstillinger af bøger og andre genstande og formidles litteratur digitalt via en stor og to mindre skærme. Møblet rummer også en mindre scene og et mødested. I tilknytning til møblet er der etableret en mindre samling af small-pres-udgivelser. Scenen bruges både til temaudstillinger og arrangementer med professionelle litterære aktører og publikum inddrages ved at den stille til rådighed for lokale litterære aktører og bibliotekets egne ’open-the book’- arrangementer.

Flexscenen på Åby Bibliotek. Foto:

Læs mere om designprincipper i forbindelse med scenen i bibliotekets rum her.

Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du selv eksempler på eller ideer til, hvordan man med rum og indretning kan invitere brugerne på nye oplevelser, eller har du kommentarer til denne artikel, er du mere end velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

05. jul 2017 kl. 13:51

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)