Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Digitale rum

De fysiske rum på biblioteket får større og større gavn af de digitale indslag i form af formidlingsskærme, interaktive skærme og lignende, fordi de fysiske rum mange steder skal kunne understøtte formidlingen - også når der ikke er personale til stede.

De digitale rum

Bibliotekets digitale rum kan forstås på to måder: Der er for det første de fuldstændigt digitale rum såsom bibliotekshjemmesider, online kataloger og målgrupperettede portaler. Det kunne man også kalde digitale kanaler eller platforme.

For det andet er der det digitale islæt i det rent fysiske rum på biblioteket som for eksempel oversigtsskærme eller elektronisk udlån/aflevering. Der er også de PC’er, som stadig står på bibliotekerne, fordi selve det at give adgang nogle gange er det første og vigtigste skridt i forhold til at åbne den digitale verden op for brugerne. Adgang er i det hele taget en væsentlig overvejelse. Både i forhold til hvad det enkelte bibliotek stiller til rådighed, men også i forhold til strøm og netværk. Det nytter ikke, at vi har gode, digitale materialer, hvis det er for vanskeligt at komme til dem.

Begge typer af digitale rum er væsentlige, fordi de skaber et oplagt sted at bringe bibliotekernes digitale indhold i spil. Den digitale formidling kan bruges til at synliggøre de fysiske materialer på nye måder, blandt andet ved at koble dem sammen med de digitale materialer, der ellers let bliver usynlige for brugerne. Når man formidler digitalt på biblioteket, foregår det ofte over skærme, men der er mange forskellige måder at bringe disse skærme i spil på. 

På Randers Bibliotek opsamler projektet ”Tranformativt Bibliotek” data når brugerne lukker sig ind, når de bruger selvbetjeningsautomater og mens de færdes i bestemte zoner på biblioteket. Skærmene viser således målrettet inspiration til brugerne afhængig af zonen og af hvilken type af brugere der er flest af på biblioteket fx børnefamilier. 

Formidlingsvæg på Avedøre Bibliotek

På Avedøre Bibliotek er der opbygget en formidlingsvæg, der i løbet af året skifter tema. Sammensmeltningen af fysiske bøger, video, digitalt indhold og fysiske genstande skaber blikfang og giver mulighed for at lave materialeudstillinger, der fanger øjet og interessen på en anden måde end den fysiske bogudstilling alene.

Gavlene har digitale bogautomater, der kan være med til at synliggøre de fysiske materialer for den forbipasserende.

Formidlingsvæggen på Avedøre Bibliotek.

Virtuel formidling på Ørestad Bibliotek

Ørestad Bibliotek er et eksempel på et folkebibliotek, som arbejder med konsekvent integration af virtuel formidling af tilbud. Der er skærme med oversigt over funktioner i huset ved indgangen, og der er touch screens i reolgavlene, som formidler reolens tilbud. Der er også en skærm med oversigt over hele områdets aktiviteter og tilhørende præsentation af aktører. 

Integrationen mellem det virtuelle og det fysiske bibliotek understøttes med touch screens på gavlene af bogreolerne. Foto: Ørestad Bibliotek.

En stor del af formidlingen er billedbaseret. Overalt i biblioteket er fastlænkede iPads med indlagte præsentationer af bibliotekets mange muligheder. Samspillet mellem det virtuelle og det fysiske rum er afgørende for bibliotekets indretning.

De mange skærme skal formidle bibliotekets tilbud og hjælpe brugerne med at finde hvad de skal bruge. Foto: Natalie Nielsen.

Der satses konsekvent på webbaseret kommunikation, der stadigt skifter på de mange forskellige skærme i rummet. Samtidig anvendes den virtuelle formidling som hjælp til at få mere ud af at benytte biblioteket hjemmefra, fra arbejdet eller skolen, og som understøttelse af formidling, når bibliotekets personale er gået hjem. Når biblioteket er selvbetjent, skal teknologien i videst muligt omfang understøtte den samme vejledning, som når medarbejderne er til stede og færdes på gulvet. 

 

Smart aflevering på Bibliotheek Nieuwegein, Holland

biblioteket i Nieuwegien er den intelligente bogafleveringshylde baseret på RFID-tagging. Hylden opsamler den afleverede titels samlede udlånshistorie og anviser dens fysiske placering på biblioteket til personalet. Samtidig kobler bogafleveringshylden den afleverede titel til den seneste låner og laver automatisk en opdatering af lånerens samlede låneaktivitet. Herved kan biblioteket efter ønske oparbejde og opretholde personliggjorte lånerprofiler og kontakte lånerne i forbindelse med ankomst af nye titler inden for deres særlige interesseområde.

 

 

 

 

Bogscannere på Bibliotheek Floriande, Holland

Bibliotheek Floriande byder også på interessant integration af det virtuelle rum i det fysiske bibliotek såsom en RFID-baseret interaktiv tavle eller ”bogscanner”, hvor den besøgende kan trække en hvilken som helst titel hen over skærmen og dermed se baggrundsdata samt anmeldelser af andre brugere. 

  

 

 

Det Transformative Bibliotek i Randers

Det Transformative Bibliotek i Randers er et godt eksempel på et projekt, hvor der arbejdes med, hvordan registrering af brugernes tilstedeværelse kan bruges til at skabe forandringer i formidlingens indhold. Når en låner låser sig ind i den ubetjente åbningstid, tilpasses det indhold, der formidles på rummets storskærme til de demografiske baggrundsoplysninger om vedkommende. Læs mere i vores casebeskrivelse af biblioteket.

Eksempel på anbefaling på Randers Bibliotek.

Makerspaces

Endelig er der Makerspaces, hvor brugerne får mulighed for at være kreative med ny teknologi. På Ballerup Bibliotek kan alle få adgang til et Makerspace med 3D-printere, laserskærere, vinylcutter og flere andre ting. 

 

 

 

 

 

 

Med bl.a. laserskærere, 3D-printere, tegne – og modelleringsprogrammer, vinylcutter og storformatprintere stiller Ballerup Makerspace teknologi til rådighed for den enkelte borger. Projektet drives af frivillige superbrugere i samarbejde med bibliotekets faste personale.

Et Makerspace er også en mulighed. Hvis ikke pladsen er til dette, så er en smagebar med adgang til IT grej og software, som den enkelte måske ikke har derhjemme, et alternativ. 

Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du selv eksempler elle gode ideer til, hvordan biblioteket skaber bedre samspil mellem det fysiske og det virtuelle bibliotek, skaber nye digitale tilbud, eller har du kommentarer til artiklen, så er du meget velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

05. jul 2017 kl. 12:36

Bibliotek tilbyder brugerundervisning i web på web

Centralbiblioteket i Salt Lake City uddanner sine brugere i digital opkobling. Se mere her

Video om Ørestad Bibliotek

Ørestad Bibliotek arbejder med konsekvent integration af virtuel formidling af alle tilbud.

Hør KOLLISIONs Thomas Fabian Delman, som har været rådgiver på bibliotekets digitale og æstetiske profil fortælle om hvordan.

 

Se video

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)