Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Det fleksible værksted

I denne designudfordring beskrives en række tiltag, som kan bidrage til skabe fleksible værkstedsfunktioner i biblioteket og hermed understøtte biblioteket som et sted med aktiv kulturproduktion.

Stadig flere biblioteker danner ramme om brugernes egne aktive kulturproduktion: Tegneserietegning, forfatterskole, 'spoken word', 'hacker labs', 'Ole Opfinder'- værksteder osv. Hvor der kan være store kvaliteter i at lade disse aktiviteter rykke ud i det fælles og invitere besøgende til spontan deltagelse, vil mange af de performative aktiviteter have tilbagevendende karakter, samle en gennemgående gruppe af deltagere og stille særlige krav om redskaber, materialer og bordplads. Det taler for, at der etableres særlige værksteder i biblioteket.

I nedenstående gives eksempler på hvordan kan man understøtte disse værksteders fleksibilitet og funktionalitet.

Indbygget robusthed. Indret med robuste gulve, gerne med smudsafvisende overflader. Mulighed for ophængning på vægge. Store bordflader med robuste, smudsafvisende overflader er alt andet lige et godt inventar i et værksted. Robust håndvask til rengøring af arbejdsredskaber o.lign.  

Mobile labs med materialer, redskaber og depot. For at sikre muligheder for flere anvendelser af værkstederne, kan der etableres forskellige tematiske depoter eller mobile labs. Et 'designerlab' med symaskiner, giner, stof, saks, mønstre og andre inspirationsmaterialer samt plads til værker under tilbliven. Et 'hack lab' med gamle computere og andre materialer til næste session, redskaber, inspirationsmaterialer samt plads til værker under tilbliven. Hermed kan et generisk værkstedslokale hurtigt konverteres til en specialiseret funktion. De mobile labs er også velegnede, når et fællestorv skal forberedes til en særlig performativ aktivitet, som herefter let kan samles ind og rulles væk, så rummet er klar til anden brug. 

Forskellige brugere på forskellig tid.

Formiddag: Værksted for mindre børn med ledsagelse af lærer eller pædagog som tilbud om et forlænget ophold efter et besøg i bibliotekets materialesamlinger. Aktiviteterne kunne være male, tegne til oplæsning ved voksen. Eftermiddag: Værksted for de lidt ældre børn som alternativ til fritidsklubben. Oplagt en planlagt, tilbagevendende aktivitet: Male, tegne, poetry workshop, manga, avisredaktion. Der kan oplagt kobles en intern eller ekstern specialistkompetence på aktiviteten. Aften: Værksted for voksne. Oplagt en planlagt, tilbagevendende aktivitet: Male, tegne, poetry workshop. Der kan oplagt kobles en intern eller ekstern specialistkompetence på aktiviteten.  

Hvis det samme værksted skal bruges af en lang række forskellige brugergrupper og aldersgrupper er det oplagt at indrette med hæve/sænke-funktioner i værkstedets stole og borde. Brugen af værkstedet til forskellige brugere på forskellig tid taler også for et booking princip og kan betyde at funktionen i mindre grad er et frit tilgængeligt rum for alle bibliotekets brugere.

Værd at overveje ifm. bibliotekets kreative aktiviteter:

  • Skal man på det lokale bibliotek satse på en 'reaktiv' strategi i forhold til de kreative aktiviteter, hvor man afventer brugernes ideer, en 'bredde strategi', hvor man tilbyder lidt af det hele, eller skal man satse mere proaktivt på at kunne levere mere kvalitet i færre aktiviteter – en satsning, der måske også vil bidrage til at skabe et bibliotek med mere appel til nogle brugere end andre?
  • I hvilken grad skal de performative aktiviteter, som kan foregå i bibliotekets rum være afhængige af bibliotekspersonalets egen rammesætning og spidskompetence? I hvilken grad er man parat til og har muligheder for at indgå i samarbejde med eksterne kapaciteter?
  • Hvilke nye krav stiller det kulturproducerende bibliotek til medarbejdernes kompetencer som event-magere? Og som PR-medarbejdere? I hvilken grad har man disse kompetencer blandt sine medarbejdere allerede? I hvilken grad skal man have dem? Hvad har man af muligheder for lokalt at trække på relevant, ekstern kompetence – eksempelvis i kommunens kulturforvaltning?

Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du selv eksempler på eller ideer til, hvordan biblioteket kan skabe velfungerende rammer for brugernes performative aktiviteter, eller har du kommentarer til artiklen , er du meget velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

05. jul 2017 kl. 11:49

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)