Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Caféen

I denne designudfordring beskrives en række forskellige versioner, funktioner og placeringer af bibliotekets café. Caféen kan primært bidrage til at styrke bibliotekets funktion som møderum, men det er samtidig et indbygget overskud, der inviterer publikum til at blive lidt længere.

Cafeer i biblioteket er et indbygget rumligt overskud, der kan lokke til længere ophold, spontane besøg og optimalt en åben invitation til bibliotekets andre funktioner.

Det skal på en gang kunne rumme grupper af mennesker, som taler, hygger eller arbejder sammen og så solisterne.

En café kan således bidrage til at understøtte bibliotekets funktion som et åbent, offentligt møderum, hvor borgerne kan møde andre i en uforpligtende sammenhæng i bibliotekets ramme. Den kan oplagt tilbyde mulighed for, at bibliotekets besøgende over kortere eller længere stræk kan arbejde med deres laptops, læse bøger eller aviser og nyde en lang kop kaffe tæt på andre mennesker og visuelle og auditive indtryk. Nogle brugere vil måske have behov for at skifte fra en mere stille zone på biblioteket, hvor de har opholdt sig, for at tanke lidt op på ganen og opleveren. Andre brugere af caféen placerer sig hér fra start til slut. Derfor er det særligt vigtigt, at caféen har et velfungerende samspil med bibliotekets materialesamling. Eksempelvis 14 dags udlånsmateriale, nyt materiale, kulturkalender o.lign. 

I hollandske Boekenberg Bibliotheek i byen Spijkenisse er caféen placeret øverst i biblioteket. Den lille oase har en smuk udsigt over byen. Foto: SIGNAL Arkitekter

Caféen i bibliotekets studiezone

Placeret i et område i biblioteket, hvor mange studerende opholder sig, kan caféen være en facilitet, som bidrager til at skabe et studieområde med overskud, hvor de studerende kan købe sig en café latte og en hurtig sandwich og således forsøde og forlænge deres ophold på biblioteket. 

! : Men – skal det være upscale, professionel betjening og cafépriser eller skal biblioteket tilbyde et billigere alternativ som kunne være attraktivt for de studerende?

Caféen i det nære byrum

Her går bibliotekets café i samspil med sit nærmiljø og kan spille på kvaliteter ude og inde. Er der etableret åbenhed mellem ude og inde, kan caféen virke som en oplagt attractor for ekspeditioner længere ind i biblioteket.

På Canada Water Library i London er caféen Culture Café placeret i bibliotekets stueetage. Caféen er det første, der møder brugerne, hvis de benytter indgangen fra vandsiden. Fra siddepladserne er der udsigt over vandet, og caféen fungerer som et velkommende ankomstrum, der skal tiltrække brugerne og indbyde til ophold. 

Caféen i ankomstområdet

Her kan caféen medvirke til at understøtte bibliotekets funktion som mødested, og spille på en af den klassiske café trumfkort: Muligheden for at se på mennesker og være en del af et fællesskab – aktivt eller passivt.

! : Det kan være en fare for at folk ikke kommer videre end til caféen i ankomstområdet. At identiteten bliver mere café end bibliotek, at unge, som ville orientere sig i en materialesamling, hvis caféen og studiearbejdspladser var placeret et andet sted i biblioteket.

Caféen i forbindelse med et fælles torv

Hér kan caféen medvirke til at trække besøgende længere ind i bibliotekets rum, lokke med oplevelser og materialepræsentationer og forlænge opholdet. Er torvet og materialesamlingen konverteret til scene og siddepladser, kan en café i området danne ramme for buffeter o.lign.

! : Er materialesamlingen i fællestorvet primært en ramme for ro/fordybelse og koncentrationskrævende arbejde, bør det overvejes om caféen hér er placeret det rigtige sted.

Endelig kan det overvejes at placere caféen ”længst inde og højst oppe” i biblioteket. Hér kan caféen medvirke til at trække besøgende længere ind i bibliotekets rum, lokke med oplevelser og materialepræsentationer og forlænge opholdet . Placeret i en gavl med store vinduer åbnes op for et udsyn til byrummet. Hér forstyrrer caféfunktionen næppe nogen. En fordel er at man hér har været igennem materialesamlingen og kan trække sig tilbage og læse/lytte med en kop kaffe.

! : Placeringen kan omvendt betyde, at caféen ikke udnytter et potentiale som trækplastrer for besøgende, som kommer ind spontant og lokkes videre ind i bibliotekets oplevelsesrum.

Adfærd og aktiviteter

Caféen i biblioteket kan udgøre en ramme for samtale, en arbejdsstation for solister eller små grupper, en ramme for ro og fordybelse eller den intime scene for musik, oplæsning eller lign.

Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du selv eksempler på eller ideer til, hvordan bibliotekets café kan indrettes og placeres, så den bedst muligt samspiller med bibliotekets funktioner og brugernes behov, eller har du kommentarer til artiklen, er du meget velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

05. jul 2017 kl. 10:34

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)