Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Børnezonen

Biblioteksbesøg er blevet et stort hit blandt småbørnsforældre. Lørdag formiddag er det nye børnebibliotek i Kulturværftet i Helsingør fyldt op med barnevogne, legende småbørn og deres forældre, som slapper af, læser højt eller søger inspiration til hjemlån af billedbøger, spil, musik eller andre medier. I Hjørring ligger der i forbindelse med småbørnsområdet VIP-hjørne for Very Important Parents med en sofa og oplysningsmateriale for forældre. I Tårnby Bibliotek er der indrettet et ammerum ved siden af en dukkekrog.  Ud over at støtte relationen mellem børn og forældre kan småbørnsbiblioteket ses som et uformelt oplevelsesrum med fortælling, leg og læring som omdrejningspunkt.

V.I.P. - "Very Important Parents" området i Hjørring Bibliotek. Foto: Hjørring Bibliotek.

Case: Hjørring Bibliotek

Børnezonen er alt andet lige præget af liv og lyd, af børn i aktivitet.  Derfor kan det være en god idé ikke at placere børnezonen nærved bibliotekets funktioner, som kræver ro og fordybelse. Billedbøger, legetøj, frie gulvarealer og opholdsmøbler til forældre og andre medfølgende voksne præger rummet. For at børnezonen ikke meget hurtigt kommer til at fremstå som rodet, kan det være en god idé at operere med en tydelig anvisning af faste pladser til de forskellige rekvisitter, der måske også opfordrer brugerne til at sætte de brugte ting på plads.  

Designudfordring:

Hvordan kan man understøtte småbørnenes og deres voksnes ophold i børnezonen? Hvor begge grupper har lyst til at være, og hvor der er tilbud til begge?

Materialesamling i børnehøjde: Et velvalgt udvalg af højtlæsningsbøger og billedbøger, der præsenteres på overskuelig vis, kan være afsættet for mange hyggestunder for børnene og deres voksne.  Materialerne behøver ikke nødvendigvis kun at blive præsenteret i lave, åbne kasser. Tænk i at gøre adgangen til materialerne svær, så det i sig selv bliver en udfordring og oplevelse for de små. Tænk i reoler, der kan klatres i og som måske rummer en ørnerede' foroven.

Småbørnsbiblioteket ’Grotten’ på BIBLIOTEKET Rentemestervej har hule-karakter og understøtter, at børn kan lege og klatre. Foto: BIBLIOTEKET Rentemestervej.

Case: BIBLIOTEKET på Rentemestervej 

Læsehulen: Et afskærmet område eller 'læsehule' kan danne ramme for eksempelvis sanselæsning for de mindste eller i mindre skala udgøre et spændende læseskjul for det mindre barn. Daginstitutioner, dagplejere kan komme til oplæsning i læsehulen. Udstyres læsehulen med madrasser og puder kan de små børn kravle og hoppe i puder. Madrasserne kan også bruges af besøgende mødregrupper, som her kan tumle med deres babyer. Læsehulen kan også rumme en lille scene, hvor besøgende kunstnere kan optræde eller en bedstefar læse op for de små.

Hule- lege-møblet på Ørestad Bibliotek. Foto: Ørestad Bibliotek.

Case: Ørestad Bibliotek

Hyggekroge til fantasileg: Dukkehuse, slotte og brandstationer, dukker og biler kan tilbydes, gerne i små kroge eller hjørner, hvor barnet eller børnene uforstyrret kan udfolde deres fantasilege.  Byggeklodser i foam eller lignende støjdæmpende materialer giver de små børn muligheder for at bygge eller boltrer sig med klodserne uden at kunne slå sig på dem og uden at klodserne bidrager til at forstyrre andre besøgende.

Komfortable opholdsmøder: En indretning med komfortable møbler i kantningen af børnezonen kan bidrage til at forlænge besøget og øge kvaliteten. En kobling af sofaer og solist møbler kan bidrage til at markere om de voksne gerne vil snakke med andre voksne eller have et 'Zen-moment' for sig selv og læse avis eller hygge sig med en bog eller orientere sig i bibliotekets materialer og tilbud på en lånt iPad.

Bløde møbler til børn og voksne, Tårnby Bibliotek. Foto: Signal Arkitekter.

Caféfunktion: Har biblioteket en caféfunktion eller planlægger at etablere en sådan kan der være mange fordele i at placere den nær børnezonen, så de besøgende vokse kan hente en kop kaffe eller tanke op, mens de stadig har mulighed for at holde øje med barnet eller børnene.

Det robuste langbord: Ønsker biblioteket at understøtte det uformelle møde mellem småbørnsfamiler og bibliotekets andet publikum, kan et eller flere robuste langborde udgøre en fin ramme. Hér kan spises, hygges, spilles spil hentet på bibliotekets hylder. Langbordet kan danne ramme for det hyggelige samlingssted for den besøgende familie, der ellers har forskellige ærinder i biblioteket, men det udgør også en oplagt 'demokratisk kobler, hvor bibliotekets mange forskellige besøgende bringes sammen.

Masser af brugere i børneafdelingen på DOK Library Concept Center. Foto: Signal Arkitekter.

Case: DOK Library Concept Center

Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du selv eksempler på eller ideer til, hvordan biblioteket kan skabe attraktive rammer omkring mindre børn og medfølgende voksne, eller har du kommentarer til atiklen, er du meget velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

05. jul 2017 kl. 09:52

Idékatalog til børnekulturelle aktiviteter

Med udgangspunkt i 4-rumsmodellen har Billund Bibliotek arbejdet med at skabe børnekulturelle fyrtårne – dvs. attraktive projekter for og med børn. Hele byen er inddraget i projektet, hvor biblioteket, LEGO, Billund Centret, Billund Kulturskole, Billund Museum og mange flere samarbejder om at inspirere, præsentere, facilitere og udføre børnekulturelle aktiviteter. Læs idékataloget her.

Bidrag med en case

Kan dit bibliotek noget særligt?
Bidrag med en case til Modelprogrammet

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)