Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Samskabelse

Ved samskabelse, eller co-creation, er der fokus på, hvordan nye løsninger skabes med frem for til borgeren. Samskabelse kan, ved direkte at inddrage borgernes erfaringer og ressourcer, bidrage til at identificere de ydelser og tilbud, der virkelig skaber værdi for bibliotekets brugere såvel som samfundets borgere. 

Samskabelse

Folkebibliotekerne er unikke arenaer for samskabelsesprocesser. Samskabelse på folkebibliotekerne går ud på at inddrage borgerne i såvel idéfasen som i udførslen af arrangementer og initiativer. Formålet med samskabelse i udviklingen af bibliotekerne er, at skabe tiltag som borgerne med sikkerhed både ønsker og har gavn af. Brugere går fra at være passive modtagere af tilbud til at være handlekraftige aktører, der skaber og fører nye og fokuserede aktiviteter og løsninger ud i livet. Biblioteket skal altså ikke egenhændigt løse kommunale problemstillinger, men fx muliggøre møder, agere vært, skabe rammer og være en netværksressource i kommunerne. Samarbejde kan for eksempel etableres med lokale fagforeninger, børneforvaltninger, familiekonsulenter, PPR og lokale foreninger som Røde kors og Red barnet.

Ved samskabelse er det godt at gøre sig følgende overvejelser:

  • Brug biblioteksrummet: Overvej hvem der kan få glæde af det unikke biblioteksrum, hvilke møder kan finde sted der? Ikke kun for de, der af sig selv finder vej til biblioteket, men også for de, der sjældent eller aldrig kommer. Hvad skal der til, for at de føler sig hjemme og kan bruge rummet som deres? Det kan kræve nyindretninger og nytænkning. Det kan også betyde, at der skal bøjes nogle regler, men biblioteket som demokratisk platform bør komme alle til gode.
  • Tænk i relationer: Lad være med at tænke i løsninger. Som bibliotek vil vi gerne fixe og lave løsninger, men i samskabelse handler det om nysgerrighed. Hvad vil du og hvad har du brug for? Det hele kan starte med en god kop kaffe. Læs mere om nysgerrighed i forbindelse med inddragelse af brugerne her.
  • Biblioteket som vært: Kan biblioteket samle de rette folk, og hvordan sættes de rigtige rammer? Det handler om at skabe rum for deltagelse, hvor borgerne kan mødes som ligeværdige og blive anerkendt for deres ressourcer.

Samskabelse i projektet Småt Brændbart – Biblioteket på kanten

I yderkommuner er det væsentligt at udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt, så alle bidrager til at løse de udfordringer, små samfund står over for. Der kan sjældent spares mere eller laves yderligere effektiviseringer i den kommunale kontekst - der må laves helt nye løsninger. Flere aktører må inddrages for at kunne møde borgerne i nye meningsfulde løsninger. Biblioteket er i denne sammenhæng helt central, fordi bibliotekets neutrale rum er et oplagt sted for deltagelse og demokratiprocesser. Den unikke karakter ved Småt Brændbart består i, at projektet placerer fem biblioteker som velfærdsgeneratorer. Ved at binde forskellige aktører sammen udvikles der nye velfærdsløsninger uden meromkostninger, fordi de samlede ressourcer bruges tværgående.

I yderområder med en stærk voksende ældregruppe og færre skatteydere skal velfærdsløsningerne gentænkes. Dette kalder på social innovation, co-creation og samskabelse. Der er selvfølgelig nuancer i de forskellige tilgange, men pointen er den samme: I fællesskab kan vi mere, og det handler om at tænke i løsninger på tværs af kommunen.

Målsætning og resultater

Småt Brændbarts målsætning er, at biblioteket skal bidrage til at samtænke allerede eksisterende indsatser og politikker, hvilket nødvendiggør, at biblioteket er opsøgende og faciliterende. Projektets resultater viser, at der er mange muligheder for bibliotekerne for at være med til at løfte lokale kommunale udfordringer.

Resultatet er fem projekter, der gør nye samarbejder mulige. Projektets formål er ikke at skabe de store radikale innovative forandringer i biblioteket, det handler i højere grad om at kunne levere en opgaveløsning, der giver mening i borgernes verden. Projektet har blandt andet udviklet:

  • Samtalecafe for ældre mænd. Her har et ”kun for mænd” tilbud tiltrukket mænd, som ellers aldrig bruger biblioteket.
  • Biblioteket som sted foreninger kan finde nye medlemmer, nye frivillige eller etablere samarbejder om fælles arrangementer og projekter.
  • Biblioteket som center for egnsfortællinger gennem lokale ildsjæle og fagforeninger, fx erhvervsgrupper, som er lokalt tilknyttet.
  • Biblioteket som mødested for udsatte familier. Her har bibliotekets lokaler vist sig at kunne noget unikt - den store læring har været at skabe relationer. Biblioteket kan, for nogle målgrupper, virke finkulturelt og fjernt. Her er relationen altafgørende for succes.
  • Biblioteket som ressource for svage familier, fx gennem babycafe for unge mødre eller ved undervisning af sårbare familier fx i brug af sociale medier og sikker handel på nettet.

Det handler om at anvende de kompetencer biblioteket har til nye målgrupper og i nye sammenhænge.

08. sep 2016 kl. 16:01

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)