Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Midtvejskonference

Modelprogram for Folkebiblioteker inviterede d. 9. april til Midtvejskonferencen ”Et modelprogram til tiden” på BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ca. 85 biblioteksledere og udviklingsmedarbejdere samt nøglemedarbejdere i kommunernes kulturforvaltninger deltog på konferencen, der havde fokus på, hvordan folkebiblioteker kan matche nye behov og ny adfærd ved at tænke i nye samspil mellem rum og funktion. 

BIBLIOTEKET Rentemestervej rejser sig som ikonisk bygningsskulptur med sine karakteristiske, stakkede etager. Foto: COBE

Et modelprogram til tiden

Direktør i Kulturstyrelsen og formand for modelprogrammets styregruppe Anne Mette Rahbæk kunne fortælle, at der siden Modelprogrammets Kick-off konference d. 31. oktober har der været arbejdet på at udvikle programmet.

Studietur

Som en vigtig del af arbejdet med at udvikle nye ideer til rum&funktion samspil på bibliotekerne, har styregruppen, SIGNAL Arkitekter og fagkonsulenterne været på studietur til 11 nøje udvalgte og meget forskellige finske og hollandske biblioteker. Hver af disse biblioteker cases nu på hjemmesiden med en gennemgang af særlige kvaliteter og designmæssige greb, understøttet af billeder.

Kortlægning

Vi har gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag.  Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. 

I vores survey spørges de danske biblioteksledere, hvad deres forandrede biblioteker især skal kunne understøtte. Her er de fem funktioner, som de betragter som vigtigst, i prioriteret rækkefølge:

Top femlisten over bibliotekets vigtigste funktioner:

Samarbejde mellem modelprogram og lokale biblioteksprojekter

I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage – 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker.

Vinderne af designworkshopforløbene

De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling.

Vinderne er:

De 9 workshops

Herefter var det deltagernes tur. Deres indsigter, gode ideer, udfordringer kom i spil i ni faciliterede cafébordsdiskussioner: 

Vores forandringstiltag

I de sidste tre workshops præsenterede hver af de tre vindere af lokale designworkshopforløb, hvad det er for forandringer man ønsker at sætte i gang på deres biblioteker i Thisted og Billund, og hvad det er for ønsker og behov det nye Multikulturhus i i Sønderborg skal kunne opfylde. De havde samtidig lejlighed til at drøfte deres ideer med andre deltagere på konferencen. Alle tre workshops var velbesøgte og både vinderne og SIGNAL Arkitekter fik mange gode ideer med til det videre forløb.

Vigtige pointer og anbefalinger var:

  • Èn fælles vision og derfor facilitering af en fælles visionsproces. Det er vigtigt, at der skabes ejerskab til visionen hos alle organisationer og ansatte, der skal under samme tag. Og at dette faciliteres fra start. Den højeste fællesnævner skal være overlæggeren.
  • Et tilpasningsdygtigt hus. Det er vigtigt at skabe bygninger, der er tilpasningsdygtige – eksempelvis et lukket råhus, hvor man i interiør kan arbejde scenografisk med at ændre rum / zoner og faciliteter afhængig af brugernes behov i fremtiden. Vigtigt at dette også afspejler sig i et udvidet budget til inventar.
  • Øget sambrug af faciliteter men tryghed & ejerskab for særlige brugergrupper. Det er vigtigt, at biblioteket på trods af øget sambrug af lokaler over dagen af forskellige brugere, også kan tilbyde uforanderlige ”hjemområder” for særlige brugersegmenter, så vi sikrer, at de oplever tryghed og ejerskab til rummet, uanset ankomsttidspunktet.

Oplæg om biblioteket i det lokale v. Jan Lindboe

Jan Lindboe, Kulturchef Nord og vært for konferencen, fortalte om bibliotekets rolle i det lokale med afsæt i sit eget BIBLIOTEK. Et bibliotek, som har opnået bred publikumssucces i et lokalområde, som er præget af store sociale udfordringer. Et bibliotek, som er vokset sammen med et allerede eksisterende kulturhus, og som har det nye Ungdomshus som nærmeste nabo. Et bibliotek, hvis arkitektur og designmæssige løsninger, har vundet en række priser.

Du kan læse mere om BIBLIOTEKET Rentemestervej, som er beskrevet med sin egen case.

Her kan du se Jan Lindboes slides om BIBILOTEKET Rentemestervej.   

Oplæg om bibliotekets performative rum v. Henrik Jochumsen

Henrik Jochumsen, Lektor og Associate Professor på IVA, en af landets førende biblioteksforskere som bl.a. har medvirket til at udvikle 4-rums modellen, var inviteret til at fortælle om, hvorfor biblioteket skal være et ”gørested” – et performativt rum for aktiv kulturproduktion. ”Biblioteket kan ikke overleve på at være videnformidler, fordi tilgangen til den beskrevne viden er så let og hurtig, er det ikke så meget viden, men oplevelser vi søger, og ting man kan gøre noget ved: Det mangler vi i dag. At tilegne sig ny viden gennem gøren – ved at tage TING i hænderne og gøre noget med og ved det.  Og hér åbner sig en vigtig funktion for bibliotekerne.”

Her kan du se Henrik Jocumsens slides om Bibliotekets performative rum. 

01. aug 2017 kl. 09:48

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)