Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Lanceringskonference

På konferencen ”Et nyt redskab til bibliotekerne” på Islands Brygge den 25. september lancerede Kulturstyrelsen og Realdania Modelprogram for folkebiblioteker.

Konferencens ca. 140 inviterede deltagere var primært chefer og nøglemedarbejdere fra kommunernes kultur- og planforvaltninger og fra kommunernes biblioteker. De fleste fra Danmark, men også Norge, Sverige og Finland var repræsenteret.

Konferencen bød på en række inspirationsoplæg om innovativ nordisk biblioteksudvikling og på en række gruppeøvelser inden for fire udvalgte temaer med det formål at få trykprøvet redskaberne og indhentet vigtige tilbagemeldinger om relevans, styrker og evt. mangler.

Fire oplæg

Deltagerne lyttede til oplæg af:

  • Kari Lämsä. Kari har i mange år været chef for Library 10, Helsinki, Finlands mest besøgte bibliotek. De seneste år har Library 10 samtidig været et experimentarium for det kommende Centrumsbiblioteket, Nordens nyeste bud på et metropolbibliotek. Se Kari Lämsäs oplæg på video.
  • Pirjo Lipasti. Pirjo er ansvarlig for forberedelsen af det kommende Centrumsbiblioteket i Helsinki. Se Pirjo Lipastis oplæg på video.
  • Stephen Willacy, stadsarkitekt i Århus om DOKK 1 som by-udvikler. Se Stephen Willacys oplæg på video.
  • Noemi Katznelson, Leder af Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet talte om den seneste ungdomsforskning med henblik på, hvad de unge kan bruge biblioteket til. Se Noemi Katznelsons oplæg på video.

Hvad kan modelprogrammet bruges til?

Med interviews af bibliotekscheferne fra de tre biblioteker, der har gennemført designworkshops faciliteret af Signal Arkitekter og indlæg fra styregruppens tre biblioteksrepræsentanter blev der givet bud på, hvordan Modelprogrammet kan bruges.

Tematiske workshops

Deltagerne havde mulighed for at deltage i ét af de følgende tematiske spor:

Biblioteket i byrummet: Hvordan finder man som nyt bibliotek sin unikke platform i et lokalt kulturudbud? Og hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek og by, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket?

Det fleksible bibliotek: Mange brugere, mange behov, masser af ideer men begrænsede m2 og ressourcer.

Biblioteket i multikulturhuset: Hvad er bibliotekets kerneydelser i multikulturhuset – hvordan skabes der merværdi i fællesskabet?

Biblioteket og de unge: Danske biblioteker finder det svært at matche større børn og unges behov med tilbud og attraktive rammer. Hvad tænker de unge, og hvad vil de bruge biblioteket til?

Hvert tematisk spor startede med et fælles inspirationsoplæg, hvorefter deltagerne fordelte sig i mindre bordgrupper og fortsatte en faciliteret diskussion.

Alle fire temaer trak mange deltagere til, og engagerede diskussioner leverede vigtige indsigter, som modelprogrammet vil kunne bruge i det fortsatte arbejde.

15. sep 2016 kl. 13:21

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)