Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Modelprogram for Folkebiblioteker prælanceret på velbesøgt konference

På en velbesøgt konference prælancerede Kulturstyrelsen og Realdania d. 31. oktober Modelprogram for Folkebiblioteker.

Modelprogrammet, der først vil være endelig færdigt sommeren 2013 blev prælanceret for ca. 150 inviterede biblioteksudviklere: Borgmestre, kulturpolitikere, direktører og nøglemedarbejdere i tekniske forvaltninger og kulturforvaltninger, biblioteksledere og deres nøglemedarbejdere.

Konferencens mål var dels at tilbyde deltagerne ny inspiration til, hvordan folkebiblioteker kan matche nye behov og ny adfærd ved at tænke i nye samspil mellem rum og funktion.  Dels at aktivere de mange deltageres indsigt og viden i to intensive workshopforløb.

Fem oplæg

Deltagerne lyttede til oplæg af:

 • Anne Mette Rahbæk, direktør i Kulturstyrelsen, som fortalte om hvorfor Kulturstyrelsen og Realdania har taget initiativ til at udvikle et modelprogram for folkebiblioteker. Se Anne Mette Rahbæks oplæg på video.
 • Brian Gambels, Assistant Director  for Culture  i Birmingham. Han  er ansvarlig for udviklingen af det nye GIGA bibliotek i Birmingham, og han fortalte om hvorfor og hvordan man bygger et bibliotek til det 21. århundrede. Se Brian Gambels' oplæg på video.
 • Michel Steen-Hansen, Direktør i Danmarks Biblioteksforening, som fortalte om folkebibliotekernes aktuelle udfordringer og nyt fra Tænketanken for Fremtidens Biblioteker. Se Michel Steen-Hansens oplæg på video.
 • Gitte Andersen, Direktør i SIGNAL Arkitekter, som  fortalte om hvordan biblioteker kan opnå øget fleksibilitet og understøtte flere forskellige typer funktioner på samme m2 uden at vælte vægge eller bygge nye op. Se Gitte Andersens oplæg på video.
 • Jette Lehmann, prisvindende scenograf, som fortalte om hvordan man med scenografien som redskab og med rummet som iscenesætter og stemningsmæssig transformator kan skabe kulturelle oplevelser med biblioteket som vært og ramme og være med til at diskutere udfordringer og muligheder. Se Jette Lehmanns oplæg på video.

Ti cafébordsdiskussioner

Herefter var det deltagernes tur. Deres indsigter, gode ideer, udfordringer kom i spil i ti faciliterede cafébordsdiskussioner med følgende temaer.

 1. Scenografien som rammesætter i biblioteket
 2. Samspillet mellem det virtuelle og det fysiske bibliotek
 3. Det brugerdrevne bibliotek. Hvad sker der når biblioteket giver brugerne tøjlerne?
 4. Bibliotekets nye partnerskaber – samspillet med andre institutioner, herunder erhvervsliv
 5. Det kulturproducerende bibliotek: Hvilke typer aktiviteter går bedst i samspil med bibliotekets rum og personalets kompetencer?
 6. Biblioteket som læringsrum: Hvilke aktiviteter fungerer bedst? Hvilke målgrupper har man godt fat i? Hvor er der behov for nye greb? Hvad kan man lære af andre?
 7. Biblioteket som oplevelsesrum: Hvordan sprænger man publikums forventninger?  Biblioteket som oplevelsesguide & oplevelsespusher.
 8. Biblioteket som mødested:  Hvordan skaber vi optimale rammer for biblioteket som mødested?
 9. Mød brugerne: Hvordan oplever en tilfældigt sammensat gruppe mennesker biblioteket, og i hvilken grad matcher det deres behov og ønsker?
 10. Udfordringsgruppen: ”Jeg har en udfordring på mit bibliotek, der har med rum og indretning at gøre: Har I ideer til hvordan den kan løses?”

Alle ti caféborde trak mange deltagere til, og diskussionerne leverede vigtige indsigter og referencer til projekter, som modelprogrammet vil kunne bruge i det fremadrettede arbejde. Og samtidig gav diskussionerne mulighed for at trykprøve relevansen af nogle af de fokusområder, som vil være centrale i det videre arbejde med at udvikle modelprogrammet. Ord som fleksibilitet og brugerens bibliotek optog ganske meget plads i diskussionerne og idéudvikling. ligesom partnerskaber og nye samspil også gjorde det. Du kan se indslag fra diskussionerne i denne video fra konferencen.

Cafébordsdiskussioner

Og endelig blev deltagere introduceret for modelprogrammets hjemmeside. De fik en række smagsprøver på, hvad modelprogrammet indeholder i dag. Samtidig fortalte SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på opgaven, om, hvordan modelprogrammet i sin endelige version, som er færdig i juni 2013, vil tilbyde et interaktivt, web-baseret inspirationskatalog og værktøj, som skal formidle ny viden, best practise og inspiration til helt nye rum/funktion samspil for biblioteksudviklere. Dette i et visuelt orienteret format, hvor korte tekster understøttes af billeder, figurer og skitserede designprincipper. 

Kredsen bag modelprogram for folkebiblioteker vil gerne takke de mange deltagere på kick off-konferencen for deres store engagement på dagen.

04. nov 2016 kl. 10:26

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)