Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Hvorfor et modelprogram for folkebiblioteker?

Digitalisering og individualisering

I kraft af en samfundsudvikling præget af øget digitalisering og individualisering står alle folkebiblioteker i dag over for to store udfordringer. Den ene er det kontante pres for at levere digitalt. Den anden er at håndtere et langt mere differentieret brugerbillede med væsentligt ændrede behov. Udfordringerne er internationale, og udviklingen spejles i slagord som ’from collection to connection’, ’from book container to community centre’, fra transaktion til relation.

Biblioteket er lokalt

Når det er sagt, findes der ikke én opskrift på, hvordan disse målsætninger indfries eller på det rigtige folkebibliotek. Brugersammensætningen kan variere dramatisk fra bibliotek til bibliotek, brugernes adfærd og behov ligeledes. Rum- og planløsninger fungerer måske bedre til at understøtte nogle aktiviteter end andre i det enkelte bibliotek. Lokale socio-demografiske forhold kan skærpe behovet for indsatser over for specifikke målgrupper og hermed også, at biblioteket udvikler rum- og indretningsmæssige løsninger, der matcher disse gruppers særlige adfærd og behov. Den lokale adgang til andre kulturoplevelser kan være righoldig eller begrænset og hermed stille både krav og skabe spillerum for rollen som mødested og kulturscene.

Modelprogrammets mission

Modelprogram for Folkebibliotekers mission er derfor ikke at levere en udtømmelig design- og byggeguide til det optimale bibliotek, men derimod at skabe inspiration og åbne mulighedsfeltet op for folkebibliotekets forandringsagenter: kommunale kulturpolitikere, topembedsværket i kommunernes tekniske forvaltning og kulturforvaltning, biblioteksledere og nøglemedarbejdere, og de rådgivere, der skal bidrage til at realisere lokale bud på nytolkninger af folkebiblioteket eller gennemføre større forandringer af eksisterende biblioteker. For ud over at arbejde med nybyggeri, vil modelprogrammet også give inspiration og anvisninger på, hvordan eksisterende bibliotekers indretning og kvadratmeter kan optimeres, ikke mindst med henblik på at skabe rum til nye funktioner eller styrke muligheder for flerfunktionelt samspil.

Refleksion fra vivionsgruppen.

Et modelprogram til tiden

Er du i gang med eller forbereder I en større forandringsproces på dit bibliotek? Så er du ikke alene. Lige i denne tid påbegyndes en række større projekter om nyindretning, ombygning og nybyggeri rundt omkring i danske kommuner. Næsten to ud af tre adspurgte kommuner har således aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag, og mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. Overalt i Danmark opruster bibliotekerne til nye opgaver.

I Kulturstyrelsens survey spørges de danske biblioteksledere, hvad deres forandrede biblioteker især skal kunne understøtte. Her er de fem funktioner, som de betragter som vigtigst, i prioriteret rækkefølge:

Top femlisten over bibliotekets vigtigste funktioner:

19. sep 2016 kl. 15:41

Modelprogrammet testes i lokale forandringsprojekter

Vi mente, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Og det viste sig, at der var stor interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. 

 

Læs mere her

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)