Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Integreret café på Tårnby Hovedbibliotek

Café Lix & Kerner åbnede i januar 2017 og er sammen med biblioteket og de nyetablerede udearealer blevet et nyt, centralt samlingspunkt for lokalområdet. 

Forpladsen - biblioteket og caféens facade.

Proces

Projektet blev indledt med en konceptbeskrivelse af samarbejdet mellem den ønskede café og biblioteket, herunder samspil med byrummet og en visionsplan for den ønskede sammenhæng mellem de offentlige tilbud i området. Målet var at udvikle et byrum med åbne, inviterende og potentielt samarbejdende offentlige tilbud. En bevilling fra Tårnby kommune i 2015 samt støtte og bistand til konceptudvikling fra Realdania muliggjorde realiseringen af en integreret café på Tårnby Hovedbibliotek. 

Forpladsen med udendørsscene, bænke og parkering.

Beliggenhed og arkitektur

Café Lix & Kerner er placeret lige inden for bibliotekets hovedindgang og er sammenhængende med biblioteket. ”Lix” refererer til læsbarhedsindeks, mens ”Kerner” henviser til sundt, hjemmebagt brød – navnet er med til at binde bibliotek og café sammen. Caféen manifesterer sig tydeligt mod terrassen og forpladsen i kraft af sin store glasfacade. Rent arkitektonisk er caféen udstanset i den eksisterende murstenstensfacade, der oprindeligt er tegnet af arkitekt Gehrdt Bornebusch og færdigopført i 1983. I facaden er indsat en enkel, markant betonramme, der i kraft af et vinklet udhæng dels giver mulighed for skiltning, dels understreger sammenhængen med forpladsen.

Indgrebet i bygningen er enkelt og minimalistisk. Etablering af caféen via murgennembruddet har givet en helt ny visuel sammenhæng mellem et moderne, ekspressivt og relationssøgende bibliotek og det omgivende byrum. Det er en kommunal arkitekt, der med udgangspunkt i en skitse fra Lendager Arkitekter har stået for udformningen.  

Caféen, med 20 siddepladser indendørs, er åben, hyggelig og uformel. Den har et selvstændigt udtryk og samtidig en arkitektur, der binder den sammen med bibliotek og byrum.

Transzone og forplads

Caféens værdi skyldes blandt andet koblingen til uderummet samt den åbne korrespondance med byrummet, som cafeen skaber for biblioteket. Terrassen er møbleret med et enkelt bord, få stole og et par bænke - alt sammen i granit. I sommerhalvåret suppleres med flytbare borde og stole. Terrassen er nordvendt og forventningen var, at de fleste ville trække længere ud på forpladsen for at sidde i solen. Det har dog vist sig, at mange brugere bliver siddende og spiser og drikker kaffe i skyggen eller i den tidlige formiddagssol. 

På forpladsen er der to bord- og bænkesæt i træ og metal, en buet sofabænk i beton samt en scenetrappe af træ. Scenetrappen er flerfunktionel og bruges både til at sidde og lege på og til forskellige arrangementer og aktiviteter. Der er også en scene, der er overdækket af et skulpturelt sejl.  Der er strømudtræk til lyd og lys i de seks master, der bærer sejlet.

Organisation

Cafévirksomheden, der var i offentligt udbud i 2016, drives med et socialøkonomisk perspektiv. Café Lix & Kerner er et mindre firma, der samarbejder med forskellige interessenter: Frivillige fra Venligboerne, EGU-elever, Netværkshuset, borgere i fleksjob, virksomhedspraktikanter, kommunens frivilligkoordinator, kommunens jobcenter samt eksterne beskæftigelseskonsulenter.

Den nye cafédisk er bygget af genbrugte mursten fra den gennembrudte mur.

Det organisatoriske samspil og samarbejdet mellem café og bibliotek er afgørende for en fornuftig drift. Biblioteket skal tænke cafeen ind i biblioteksdriften med hensyn til arrangementer, aktiviteter og møder, og caféen skal lade sig integrere og udvikle i et biblioteksmiljø med en kontinuerlig række af forskellige aktiviteter og arrangementer. Målet er, at caféen og biblioteket skal opleves som en del af hinanden. Der skal være et synligt samspil, selvom der reelt er tale om to separate virksomheder. 

Byrummet

Med udgangspunkt i Café Lix & Kerner og Tårnby Hovedbibliotek er der skabt et helt nyt byrum i kraft af terrasse, forplads samt Kamillehaven; det lille grønne anlæg mellem Kastrup Gymnastikhal og biblioteket.  

I Kamillehaven er der borde og bænke, legeredskaber og et organisk udformet motionsredskab for mindre børn.

For få år siden var området ikke indrettet til ophold. Nu er stedet forvandlet, og de forskellige installationer og tiltag har resulteret i, at der nu er mennesker mellem husene. Borgerne i Tårnby har taget det nye byrum til sig og får det til at leve. Næste fase i udviklingen af byrummet er, at eksperimentere med den store p-plads mellem sundhedshuset, politistationen og biblioteket. 

Det er planen, at en del af p-pladserne periodisk kan inddrages f.eks. en søndag til aktiviteter som byttemarked, veteranbiludstilling eller open air-forestillinger. En anden vision er at etablere p-pladser til delebiler, el-standere til optankning af el-biler og luftstandere til cykler.

Caféprojektet har skabt sammenhæng og dynamik i byrummet omkring Tårnby Hovedbibliotek - en sammenhæng, der potentielt kan brede sig som et levende kulturbånd fra Naturpark Amager i vest til Kastrup Søbad, Kastrup Lystbådehavn og Den Blå Planet i øst.  

Drift

Café Lix & Kerner har siden åbningen bidraget væsentligt til en stigning på ca. 20 procent i besøgstallet på Tårnby Hovedbibliotek - som i forvejen havde et meget højt besøgstal. Caféen har mellem 200 og 300 ekspeditioner om dagen og holder åbent i næsten hele bibliotekets åbningstid, hvilket understreger samhørigheden mellem de to organisationer.

29. aug 2017 kl. 13:44

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)