Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Tematisk case Randers: Transformativt bibliotek

Introduktion

Randers Bibliotek har i 2014-2015 arbejdet med et projekt, hvor registrering af brugernes tilstedeværelse skaber forandringer i formidlingens indhold mm. Erfaringerne viser en ny vej for digital formidling, hvor indholdet af den digitale formidling forandres ved brugernes tilstedeværelse. Formidlingen fungerer uafhængigt af, om der er personale til stede.

Projektet Transformativt Bibliotek er opstået ud fra et ønske om at give en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne og ved at omsætte real-time bruger-tilstedeværelse til brugerrettet formidling.

Metoden kan give bedre formidling ikke mindst i de ubemandede åbningstider. Der er hentet inspiration fra detail- og museumsbranchen, hvor personaliserede oplevelser baseret på elektroniske muligheder er i stor fremdrift.

Eksempel på anbefaling

Velegnet til selvbetjente biblioteker

Projektets prototype har kørt i ubemandede biblioteker i Randers (Randers Bibliotek Syd) og ved Silkeborg (Them Bibliotek), der begge har mange selvbetjente timer hver uge, men metoden vil også kunne tilpasses et større bemandet hovedbibliotek.

Prototypen opsamler data når borgerne lukker sig ind, når de bruger selvbetjeningsautomater og mens de færdes i bestemte zoner i biblioteket. Disse data bearbejdes og resultatet bruges til digitalt at stille biblioteket i forskellige modes. Ved modes forstås et tema eller emne, som vælges ud fra input data. Output kan eksempelvis være opstart af en bestemt præsentation på en storskærm.

Der er arbejdet med et afgrænset antal brugerorienterede modes, 8 forskellige i Randers og 5 i Silkeborg. Hvis input til systemet for eksempel indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende i biblioteket lige nu, forandres formidlingen på storskærmene, så indholdet for netop denne gruppe bliver top-relevant. Måske starter der også musik i børnebiblioteket og højtalerne annoncerer et børnearrangement.

En af skærmenes placering på biblioteket

Registrerer brugerdata

Systemet er skalerbart både hvad angår input og output. I forbindelse med prototypen har input været data om alder og køn fra indgangskontrol, beholdningsoplysninger på afleveret materiale fra selvbetjeningsautomater og bevægelse i bestemte område af biblioteket fra motion-detection kameraer. Hvert bibliotek har været udstyret med et styringssystem, leveret af Cordura A/S, som har stået for beregning og tænd/sluk af de forskellige modes. Output har været afgrænset til brug af storskærme. Hvert bibliotek har haft 3 storskærme med tilhørende medieafspillere.

Teknikken

Styringssystemet laver hvert 5. minut en beregning af, hvilket mode biblioteket aktuelt befinder sig i. Ved udregningen bruges data fra de sidste 15 minutter, ældre data slettes. Hvis der ikke er nogen data fra de sidste 15 minutter er biblioteket i en såkaldt default mode. Dette er en slags standard mode, som indeholder smagsprøver fra de øvrige modes, generel information om åbningstider osv.

Data fra indgangskontrol: Hver person, som går ind, tæller 1 point. Afhængig af personens alder og køn tildeles dette point til en af de definerede modes.
Data fra selvbetjeningsautomat: Hvert afleveret materiale tæller 2 point. Materialets beholdningsoplysninger afgør hvilket mode der modtager point. Hvis der afleveres forskellige materialer, kan man godt give point til flere forskellige modes.

Data fra overvågningskameraer: Ved aktivitet i bestemte zoner af biblioteket tildeles point til bestemte modes. Der skal være 20 sekunders aktivitet i en zone før der udløses 1 point. Der kan altså teoretisk udløses 15 point, hvis der er uafbrudt aktivitet i en zone i 5 minutter.

Ved udregning er det så det mode med flest point, som aktiveres, indtil næste udregning.

Eksempel på modes brugt i Randers Bibliotek Syd:
Mode 1: Krimi; Kvinder/mænd 40+; Har afleveret krimi/spænding
Mode 3: Film; Kvinder 13-25/mænd 13-40; Har afleveret dvd/blu-ray
Mode 6: Børn 0-6/institutioner; Har afleveret billedbøger/børne cd

Grafik over styringssystem

Perspektiver

Projektet har afprøvet én form for output, men der findes andre muligheder. En mulighed kunne være at arbejde med yderligere teknik, eksempelvis projektorer, der kan skabe stemning, ændringer i lyssætning eller diverse tekniske gadgets. Systemet kunne også anvendes i et større bemandet bibliotek, hvor der kan arbejdes med flere zoner. Her kunne personalet eksempelvis inddrages ved at systemet tilkalder relevant personale, når bestemte målgrupper konstateres i biblioteksrummet.

Eksempel på anbefaling

25. sep 2017 kl. 12:56

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)