Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Idea Stores: En gentænkning af bibliotekskonceptet

Idea Stores i London gør op med det traditionelle bibliotekskoncept og promovere i stedet sig selv som butikker, der ønsker at engagere, myndiggøre og berige brugerne. Med deres placering, tilbud og services er Idea Stores samtidig med til at løfte og forandre et socialt belastet område.

Introduktion

Idea Stores i London er mere og andet end klassiske biblioteker og læringssteder. Foruden traditionelle biblioteksfunktioner tilbyder Idea Stores en bred vifte af undervisningstilbud for voksne, karrierevejledning, mødesteder, caféer, kunst, kultur og fritidsaktiviteter. I alt er der fem Idea Stores i London, som alle er placeret i bydelen Tower Hamlet i det østlige London. Bydelen er præget af socialt boligbyggeri med en stor etnisk diversitet. Før de fem Idea Stores blev bygget, var der allerede mange biblioteker i bydelen, men problemet var, at omkring 80 % af lokalbefolkningen ikke brugte dem. Man iværksatte derfor en stor brugerundersøgelse og fandt frem til, at 98 % af de adspurgte gerne ville bruge bibliotekerne, men de lokale efterspurgte moderne biblioteker af bedre kvalitet med flere tilbud og services, bekvemme åbningstider og centrale placeringer. På baggrund af undersøgelsen blev der derfor udformet et nyt bibliotekskoncept.

Et nyt koncept

Efter to år i tæt samarbejde med lokalbefolkningen var et nyt koncept skabt. Konceptet bygger på en højere grad af brugerdeltagelse, hvor livslang læring og adgang til information er bærende elementer. Idea Stores’ tre kerneværdier er engage (engagere), empower (myndiggøre) og enrich (berige), som betyder, at der skal findes nye innovative måder at tiltrække og fastholde (engagere) nye brugere på. Når brugerne først er engageret, er det personalets opgave at lytte til brugernes behov og facilitere aktiv deltagelse (myndiggøre). Åbne, fleksible rum med god atmosfære, varierede aktiviteter og rare opholdssteder skal bidrage til en god oplevelse (berige). Bag Idea Store-konceptet ligger også et ønske om, at give adgang til livslang læring og viden, som kan føre til uddannelse og i sidste ende bedre betalte job. På den måde kan Idea Stores være med til at ændre og bedre et socialt belastet område. Idea Stores tilbyder derfor over 800 kurser i alt fra dans, kunst og madlavning til it for unge og ældre samt sprogkurser og anden undervisning.

For at få brugerne til at benytte Idea Stores har de alle en central beliggenhed, så det er nemt og bekvemt for brugerne at komme til en Idea Store. Idea Store Whitechapel ligger for eksempel tæt på både et velbesøgt marked og en tube station, og på den måde er det blevet lettere for brugerne at kombinere andre ærinder, som eksempelvis indkøb, med et biblioteksbesøg.

Uformelle mødesteder

En af udfordringerne har været at nedbryde fysiske såvel som psykisk barrierer, som brugerne har opbygget i forbindelse med de traditionelle biblioteker. Derfor har man eksempelvis valgt at kalde stederne for Idea Stores i stedet for biblioteker, idet ordet ”bibliotek” har haft en afskrækkende virkning på nogle brugere. Samtidig har man tilstræbt at skabe uformelle, afslappede mødesteder ved blandt andet at indføre ”No Rules”-reglen. Det vil sige, at der ikke er bestemte regler for brugernes opførsel, da personalet er af den overbevisning, at brugerne respekterer stederne, inventaret og de andre brugere, fordi de opfatter stederne som deres. Og det virker trods skepsis i begyndelsen.

Et andet tiltag, der skal medvirke til at skabe en afslappet atmosfære og bryde med det klassiske bibliotek, er helpdeskenes placering. I Bow Idea Store har helpdesken eksempelvis ikke længere en central placering midt i rummet. Den er flyttet ned i et hjørne, og i stedet har et caféområde fået den centrale placering i ankomstområdet.

I Idea Store Bow har helpdesken ikke længere en central placering midt i rummet. Den er flyttet ned i et hjørne, og i stedet har et caféområde fået den centrale placering i ankomstområdet. På den måde skabes en afslappet atmosfære med et uformelt mødested.

Inspiration fra detailhandlen

Idea Stores tager udgangspunkt i The Retail Model, hvilket vil sige, at de på flere områder har ladet sig inspirere af detailhandlen. Idea Stores’ design og kommunikation minder derfor i høj grad om butikkernes med blandt andet synlig skiltning ude og inde, og måden materialerne præsenteres på minder om boghandlernes med mange udstillinger og frontvendinger, der giver luftige og overskuelige hylder. Også åbningstiderne minder om butikkernes, og de fleksible åbningstider giver brugerne en større frihed i forhold til at benytte Idea Stores.

Personalet har ikke nødvendigvis en biblioteksbaggrund, men rekrutteres på baggrund af deres kvalifikationer og personlighed. For at skabe et tættere og bedre bånd mellem brugere og personale rekrutteres personalet så vidt muligt fra lokalområdet, så brugerne bedre kan relatere sig til personalet. Ligesom i detailhandlen har personalet uniformer på og går på gulvet, så de er letgenkendelige og lettilgængelige. Der arbejdes samtidig ud fra begrebet ”seamless service”, hvilket vil sige, at alle ansatte i en Idea Store har kendskab til hele huset og dets tilbud, ligesom alle ansatte dagligt skifter mellem husets forskellige afdelinger.

20. sep 2017 kl. 14:48

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)