Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Fremtidens Musikbibliotek på Hovedbiblioteket i Aalborg

Hvordan skal fremtidens musiktilbud se ud, og hvordan skal vi formidle musiktilbud i fremtiden, når den fysiske samling bliver mindre og mindre? I stedet for at tilbyde musik via en fysisk samling kan man i højere grad fokusere på at inspirere og samle borgerne omkring musikken. Casen fremsætter bud på, hvordan biblioteket kan levere unikke oplevelser, viden og dannelse til musikinteresserede.

Bibliotekerne er i dag i skarp konkurrence med andre musikudbydere, og det er derfor blevet nødvendigt at efterse musikbiblioteket. Aalborg Bibliotekerne har arbejdet sammen med Randers Bibliotek om et udviklingsprojekt med fokus på at gentænke fremtidens musiktilbud. Projektperioden løb fra marts til december 2016 og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Et af de tiltag, Aalborg Bibliotekerne har gennemført, er et re-design af det fysiske musiktilbud på Hovedbiblioteket under overskriften ”Musikken ud i biblioteket”.

Særligt de unge efterspørger et forbedret musiktilbud på bibliotekerne, de har nemlig tid til og interesse for musik. Resultatet af redesignet har vist, at nye måder at formidle musik og andre typer aktiviteter understøttet af indretningen var påkrævet. 

Musikken ud i biblioteket

I Aalborg var hele musiktilbuddet tidligere samlet i ét rum, SCENEN, på bibliotekets førstesal.

Projektet har anvendt Modelprogrammets værktøj 4-rumsmodellen i redesignet af musiktilbuddene. Modellen identificerer mulighederne for at skabe et dannelsesrum mellem målgruppe og musikudbyder. De nye idéer og designtiltag er underlagt Aalborg Bibliotekernes overordnede indretningsprincipper.

På baggrund af 4-rumsmodellen har Aalborg Bibliotekerne lavet fire nye tiltag, der skal hjælpe musikken ud i hele biblioteket og dermed understøtte nye formidlingsformer og aktiviteter:

  1. Der er blevet lavet en musiklounge, som understøtter det performative rum og møderummet
  2. I et re-design af SCENEN bliver musikkens historie formidlet. Dette understøtter især inspirationsrummet og læringsrummet
  3. Der er etableret en multi-scene i bibliotekets glashjørne
  4. Musikken formidles i hele biblioteket gennem højtalersystem og temaudstillinger.

1. Indretning af en musiklounge

Formålet med Musikloungen er at skabe et rum for udfoldelse af den levende musik og musikrelaterede aktiviteter på en intim scene (ca. 20-30 deltagere). Forventningen er, at Musikloungen kan understøtte samarbejdet omkring musikaktiviteter på biblioteket med byens musikinteressenter samt vække interessen blandt udøvende for at optræde på biblioteket ved at tilbyde (det brugergenerede tilbud) en åben scene.

Baggrunden for etableringen af Musikloungen stammer fra projektets brugerundersøgelse blandt den yngre målgruppe om deres benyttelse, behov og interesse for musik. Efterfølgende er der fulgt op med en workshop blandt Aalborgs musiklivs interessenter, som har ytret ønske om en åben scene, at der sættes fokus på lytteoplevelsen, at man kan komme tættere på musikken og at der er mere samarbejde og netværk på tværs.

Musikloungen er placeret i en del af biblioteket, som i forvejen benyttes meget af studerende og den yngre målgruppe. Denne fremskudte placering er valgt for at få musiktilbuddet, som førhen befandt sig på SCENEN på første sal, mere frem i lyset.

Miljøet i Musikloungen er intimt og signalerer ”musik” til en yngre målgruppe. Det performative og muligheden for at mødes omkring musikken understøttes af muligheden for, at gæsterne kan booke scenen til arrangementer, ligesom der er udvalgte musikinstrumenter til fri afbenyttelse. Musikloungen er en del af en langsigtet satsning på at etablere et lokalt netværk i byens musikmiljø ved at løfte musikformidlingen generelt.

Et overblik over den nye indretning af musikloungen.

Barokke stole fra BCI - til musikelskerne.

Stemning i rummet skal kunne inspirere til både rock og klassiske arrangementer. Derfor er stilen både rå og barok, understøttet af få møbler i klassiske farver. Stolene hedder Proust og er fra BCI. Rummet er indrettet med et sort scenetæppe og mobilt inventar og teknik, så scenen er fleksibel og kan målrettes større og mindre arrangementer med varierende deltagerantal.

Størrelse på den nye musiklounge kan skaleres op og ned alt efter behov og publikums størrelse.

Ved kun at have tre siddepladser står rummet altid klar til arrangementer. Ved større koncerter, som skal have siddende publikum, kan rummet suppleres med stabelstole. Endvidere er der integreret flytbare højtalere, et nyt PA-anlæg, en storskærm og en stor, sort glastavle som bruges til formidling.

For at understøtte det udøvende og performative er nodesamlingen flyttet fra SCENEN til PULSEN.

Vinyler og noder står i umiddelbar nærhed af Musikloungen.

Inspiration i Musikloungen:

  • Musikmagasinerne, som i forvejen bor i PULSEN, har fået et centralt udstillingspot i rummet.
  • Noderne har fået et separat udstillingsspot, som er fremhævet med en dyb gul farve.
  • Der er oprettet et udstillingspot til skiftende temaudstillinger med musikmaterialer.

De gule spots er gennemgående i musikloungen.

Musikloungen er allerede taget godt i brug. Her en række billeder fra åbningen.

2. Re-design af SCENEN – Musikkens historie

Da flere af musikmaterialerne blev flyttet ud i hele biblioteket, opstod der en udfordring med at skabe sammenhæng mellem de tilbageværende funktioner og materialer i det rum, der før hed SCENEN. Samtidig var ønsket, at der fremadrettet blev arbejdet endnu mere med inspirationsrummet i bibliotekets musiktilbud. Derfor var det oplagt at give SCENEN en helt ny indretning med musikkens historie som bærende tema.

Formålet med rummet er at skabe plads til inspiration, indlevelse og fordybelse i musikken og dens historie. Rummet skal især understøtte inspirationsrummet (men implicit også læringsrummet og møderummet) ved at formidle musikken og dens historie. Formidling af musikkens historie sker bl.a. med en lokal vinkel på bibliotekets egen ”Hall of Fame”-væg.

En oversigt over SCENENS nye indretning.

Torvet på SCENEN er omdannet til en stue fra 1960-70’erne med sofaarrangement, reoler og andre effekter fra tiden. TV, radio/grammofon og rejse-grammofonen er naturligvis også en del af set-up’et. Materialer om ”Musikhistorie” er trukket ud af samlingen og integreret i reoler i selve ”stuen”.  

Vægdekorationer på SCENEN

På store plader på væggene formidles fire forskellige musikafspillere og deres historie – krydret med selve afspillerne og fx kassettebånd. Samtidig inspirerer musik fra tiden.

Alle CD’er er samlet i ét område og rammet ind med lilla vægge. På væggene hænger tre billeder, som skildrer tre forskellige musikgenres udvikling.

3. Fra blomsterkumme til multi-scene

Bibliotekets GLASHJØRNE er lyst, indbydende, og er ideelt til alle former for arrangementer, da det kan rumme mange gæster. Tidligere blev der brugt tid og ressourcer på at opstille scenemoduler, som efterfølgende skulle pakkes ned igen. For at undgå dette ekstraarbejde blev løsningen at omdanne bygningens store blomsterkumme til scene. Palmerne blev ganske enkelt fjernet, og selve kummen er lukket og dækket med et trægulv, som minder om en udendørs terrasse. I samme forbindelse blev der lavet en bænk langs kummen, som også fungerer som trin op til scenen. Når scenen ikke er i brug, kan man sidde på scenen i vores loungestole, nyde udsigten og slappe af i den rolige og afstressende atmosfære, som bindes sammen med den smukke bibliotekshave.

Med den nye scene blev udfordringen løst, og samtidig står der nu en multifunktionel løsning i bibliotekets mest attraktive hjørne, som før ellers kun var til pynt. 

4. Formidling i bibliotekets højtalersystem og temaudstillinger

Ved Aalborg Bibliotekerne prioriteres det at give plads til musikken i hele biblioteket. I den selvbetjente åbningstid er der baggrundsmusik i bibliotekets vidtforgrenede højtalersystem, som er med til at skabe tryghed og en hyggelig atmosfære. Ligeledes er der i arkaden, som fører op til hovedbibliotekets indgang, baggrundsmusik i hele åbningstiden. Højtalersystemet er inddelt i zoner, hvilket gør det muligt at tilpasse musikken til forskellige målgrupper og aktivitetsniveauer i løbet af dagen.

Der arbejdes også med at formidle bibliotekets mange tilbud og materialetyper på tværs gennem eksponering i temaudstillinger og kampagner, hvor musik og lydeffekter bruges til at understøtte et budskab og agere ”hørbart” blikfang. 

04. sep 2017 kl. 15:28

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)