Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Re-design af Grønlandstorv Bibliotek på begrænset budget

Nyindretningen af Grønlandstorv Bibliotek i Aalborg kommune er et godt eksempel på, hvordan man med få midler og eksisterende inventar kan skabe et mere indbydende og imødekommende bibliotek. Store forandringer afhænger nemlig ikke nødvendigvis af et stort budget. 

Formålet med at redesigne Grønlandstorv Bibliotek var at skabe et bibliotek, hvor gæster med forskellige behov kan færdes uden at genere hinanden. Lokalområdet omkring Grønlandstorv Bibliotek har i de senere år udviklet sig, hvilket har tilføjet nye brugersegmenter til biblioteket. Som følge heraf er der opstået nye behov hos gæsterne. Biblioteket er nu selvbetjent i langt størstedelen af åbningstiden, hvilket stiller krav om en overskuelig, selvinstruerende indretning og desuden en behagelig atmosfære på biblioteket. Rammen var, at eksisterende inventar skulle genbruges, og nyindretningens samlede budget var på kr. 30.000.

Rum til både ”liv og aktivitet” og ”ro og fordybelse”

Re-designet af Grønlandstorv Bibliotek begyndte i et ønske om at få adskilt børneområdet fra voksenområdet, at skabe plads til de store børn/unge og samtidig at skabe et mere naturligt flow i overgangen mellem ”liv og aktivitet” og ”ro og fordybelse”. 

Plantegning af den nye indretning med markering af Velkomstområdet, Børneområdet og zoneinddeling af ”ro og fordybelse”, ”liv og aktivitet” og ”grænselandet”, som er overgangen imellem de to zoner. I ”grænselandet” er møblerne mere uhøjtidelige og signalerer et skift i områderne i stedet for ”forbudsskilte”. Det gule areal afgrænser ”Velkomstområdet” med høj aktivitet. Det lyserøde område er børneområdet, det blå er grænselandet og det grønne områder viser bibliotekets rum til ”ro og fordybelse”.

Børneområdet for de mindste er nu placeret i sammenhæng med velkomstområdet, hvor udlåns- og afleveringsmaskinerne også er. Børnene kan lege i børneområdet samtidig med, at deres voksne kan holde øje med dem, mens de foretager drive-in besøg i velkomstområdet eller græsser i Zonen med 14-dages lån. De reserverede materialer og udlån er hermed blevet placeret mere centralt og hensigtsmæssigt.

Velkomstområdet - Udlåns og afleveringsautomaterne var placeret et stykke fra indgangen i midten af biblioteket. De er nu flyttet helt frem til indgangen sammen med de reserverede bøger. Hele velkomstområdet signalerer ”liv og aktivitet”.

FØR OG EFTER – Børneområdet er nu placeret tættere på zonen med 14-dages lån. Nu kan forældre ”græsse”, mens de holder øje med deres børn.

Selvom børneområdet består af et begrænset antal kvadratmeter, er det blevet zoneinddelt i aldersgrupper: Første del er for de mindste efterfulgt af et område for de større børn og derefter et område for store børn/unge, der er indrettet med et loungeområde og barbord med computere til spil etc. Herfra er der en naturlig overgang til voksenområdet.

Der er kommet et tydeligere skel mellem ”liv og aktivitet” og ”ro og fordybelse”, så der nu er plads til at opfylde alles behov, uanset om det drejer sig om en voksenbruger, studerende, legende barn, gamer, avislæser etc. 

Børneområdet – I småbørnsområdet er materialerne for de mindste placeret i krybber, der også fungerer som lav afskærmning. Det lille telt bruges ofte som fordybelseshule. I overgangen til området for de større børn er læs-let og børneskønlitteratur placeret.

Børneområdet – Bagerst i børneområdet ses et barbord med spillepc’erne, hvilket fungerer som overgang til ungdomsområdet. Ungdomsområdet har PS3 og et mindre loungeområde med sofa og puffer.

FØR OG EFTER - Computerne til de voksne var placeret på høje borde med barstole, og lige ved siden af var bordet til avislæserne. Computerne blev mest brugt af børn, som spillede og forstyrrede avislæserne. De voksne vil hellere sidde på almindelige stole og sad derfor ved computerne i børneområdet. Her ses den ny løsning, hvor også barbordet er blevet genbrugt og nu flittigt bruges af studerende. Området fremhæves af de karrygule og sorte vægge.

FØR OG EFTER – Loungeområde til avislæsere i området for ”ro og fordybelse”. Placeret bagerst i biblioteket, hvor der er mest ro, og hvor der kommer mest dagslys ind. Dekoration af egne plakater med biblioteksbilleder og egen grafik i bibliotekets nye farveholdning.

Stort, bombastisk betjeningspunkt ubemandet i 68 timer om ugen

Betjeningspunktet optog al for megen plads i den tidligere indretning, samtidig med at signalværdien i at møde en ubetjent skranke så mange timer ugentligt ikke er særligt værtskabeligt. Selve rummet, biblioteket er placeret i, har flere vinkler, som gør det vanskeligt at overskue hele biblioteket på én gang. Derfor er betjeningspunktet nu blevet delt op i to og placeret på strategiske steder i rummet. Dette har resulteret i et bedre overblik og udsyn for personalet, og at de to mindre betjeningspunkter virker langt mindre dominerende i rummet.

Betjeningspunkter – De ny betjeningspunkter er mindre bombastiske. Der er tydelig skiltning i ubemandet åbningstid. Lamperne understøtter bibliotekets farveholdning – her i en kombination af sort, orange og gul.

Nye aktiviteter og øget fleksibilitet

I genindretningen af Grønlandstorv Bibliotek er der blevet anvendt Modelprogrammets værktøjer: 4-rumsmodellen og Bibliotekets Døgnrytme, kombineret med bibliotekets egenudviklede funktionsbeskrivelser. Dermed understøtter den nye indretning, de aktiviteter biblioteket har og skaber samtidig plads til nye tiltag. Det var en vigtig faktor, at møblerne blev mere fleksible og at nye møbler blev multifunktionelle, fordi der er behov for, at et stort område hurtigt skal kunne ryddes til større arrangementer. Siddepladserne skal f.eks. kunne bruges til flere forskellige formål som bl.a. studiepladser, lektiecafe, ny it-café m.m.

Siddepladser - Forskellige behov kræver fleksible møbler. Her er et stort bord med en kabelbakke i midten. Det anvendes til studiearbejde, madpakkespisning, lektie-cafe, IT-cafe m.m. Andre steder er der små borde som hurtigt og let kan flyttes sammen eller fjernes, så pladsen kan bruges til større arrangementer på biblioteket.

Design og grafisk udtryk

I re-designet af biblioteket er der kommet en rød tråd i indretningen. Andre biblioteker i kommunen er blevet lavet om med samme grafiske udtryk, hvilket sikrer, at gæsterne oplever en genkendelighed uanset hvilket bibliotek i kommunen, de besøger. Genkendeligheden findes i informationsfarve, bestemte typer af møbler, skiltningen, den grafiske designlinje m.v.

Samtidig tilføres hvert bibliotek egen signatur. Dette kan være i form af et tema eller bestemte farver, som understøttes i indretningen og møblerne. Grønlandstorv Bibliotekets signatur blev en ny farvekombination af sort, hvid, rød, orange og karrygul. Disse farver er gennemgående og meget fremtrædende i hele den samlede indretning.  

FØR OG EFTER - Alle døre var blå og blev malet hvide. Gallerihylderne med Zonenbøger (14-dageslån) har i dag samme placering, men virker nu meget mere indbydende.

FØR OG EFTER - Alle malede søjler og vægdekorationer er blevet malet hvide. Udvalgte vægge eri stedet malet i en bestemt farve for at fremhæve et område. Samling blev trimmet og eksponering i samlingen, er blevet erstattet af samlede eksponeringsspots i reolerne – enten horisontalt eller vertikalt.

Inspiration og information til gæsterne samlet ét sted

Arrangementsplakater o.l. er ikke længere spredt ud i hele biblioteket, men er derimod blevet samlet og koncentreret på enkelte steder. Der laves ikke længere eksponering i samlingen, men materialer og arrangementer præsenteres massivt på skråhylder på udvalgte spots og på temaspottet. 

Temaspot Bibliotekets temaspot er strategisk placeret i midten af rummet, så det skaber blikfang i hele biblioteket. Spottet formidler Folkebibliotekernes Temasamarbejde. Her temaet ”Kvinde”. 

En udfordring var at få plads til plakater, da der er meget lidt vægplads og rigtig mange store vinduer på biblioteket. Løsningen blev plakater i selvklæbende A3 magnetrammer, som kan ses fra begge side af vinduerne. 

Indgangsparti – Alle arrangementsplakater er nu samlet i Velkomstområdet.

Alle brochurer er desuden blevet samlet i plexiglas brochureholdere og ”indrammet” af en sort væg.

Brochurer Alle brochurer er nu samlet på bestemte spots i plexiglas brochureholdere fra BCI. Før var brochurer og plakater placeret over hele biblioteket og tilfældigt placeret på borde, vægge og søjle osv. 

Skiltning - Al skiltning følger bibliotekets skilte- og brandguide med eget grafisk udtryk. Her instruktioner til kopimaskinen opsat i klikrammer.

Grønlandstorvet Bibliotek har på budget formået at komponere et nyt udtryk og en ny indretning, som i høj grad kommer brugerne til gode. Biblioteket er nu enklere at finde rundt i, og de afgrænsede områder baseret på aktivitetsniveau giver bedre plads til bibliotekets brugere med forskelligartede behov og ønsker.  

18. sep 2017 kl. 14:07

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)