Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Fra betjent til selvbetjent bibliotek

Alle Aalborgs biblioteker er ubemandede en del af åbningstiden. Bibliotekerne er i den forbindelse blevet omdannet til gæsternes rum. I denne tekst kan du læse om de indretningstiltag, der kan igangsætte overgangen fra betjent til selvbetjent bibliotek, eksemplificeret ved Aalborg Bibliotekernes erfaringer. 

At holde biblioteket åbent uden for bemandet åbningstid, handler om mere end blot at holde dørene åbne. Der er tale om et markant anderledes bibliotekstilbud, og derfor må indretningen i højere grad tilpasses de mange ubemandede timer. Casen kan især bruges som inspiration til at arbejde strategisk med ”det selvbetjente bibliotek” og til at lave en indretning på budget der er tilpasset både den bemandede og den ubemandede åbningstid. Læs mere om at transformere biblioteker på et lille budget her i casen om Vesthimmerland.

Genkendelig basisindretning som del af det nye koncept

Det overordnede strategiske arbejde med indretning af de ”åbne biblioteker” i Aalborg betyder blandt andet, at der er arbejdet med en standardiseret basisindretning, hvilket fx består i brugen af den samme type af møbler. Dette sikrer at gæsterne oplever en genkendelighed, uanset hvilket bibliotek de besøger. Hvis møblementet ikke længere kan bruges på det ene bibliotek, så passer det måske ind på et andet. Dette sparer bibliotekerne for at bruge en masse penge på indkøb af nyt. Nogle farver i indretningen er lokale, mens andre går igen på alle de fem åbne biblioteker. 

Genkendeligheden bemærkes i den grafiske designlinje samt i skiltningen. Tidligere havde bibliotekerne hver sin individuelle skiltning, hvilket medførte store forskelle i detaljeringsgrad og niveau. Nu følger alle bibliotekerne de samme overordnede principper. En del gæster anvender mere end ét bibliotek, og den ensartede skiltning medfører genkendelighed på tværs af bibliotekerne. Læs mere om ensretning af det grafiske udtryk i denne case om Grønlandstorv Bibliotek, som er ét af de fem ”åbne biblioteker” i Aalborg. 

Skiltene på bibliotekerne har to gennemgående farver: Rød til børn og sort til voksne.

Gamle billedbogskrybber er blevet fornyet ved at få en rød frontplade på.

Ved overgangen til ”åbent bibliotek” var det vigtigt at formidle til gæsterne, at de kun kunne få hjælp af personalet i den bemandede tid. Derfor blev der lavet et informationsbanner til betjeningspunkterne i den ubemandede tid. Efterhånden har banneret ændret karakter og fungerer nu som velkomst, når personalet ikke er til stede. Derfor er det også billeder af lokale medarbejdere, der er på bannerne.

Her ses udviklingen fra det første velkomstbanner i 2011 til det sidste nye fra 2016.

Eksponering og materialer

Eftersom bibliotekerne er ”alene hjemme” en stor del af åbningstiden, er det ikke muligt løbende at fylde materialer op de steder, der eksponeres. For at undgå at gæsterne mødes af tomme hylder og bogstøtter, har Aalborg Bibliotekerne forsøgt at skabe en passende balance mellem samling og eksponering. Eksponeringen er derfor blevet afgrænset til bestemte områder: Zonen, skråbånd og udstillingspottet.

Materialer

Op mod halvdelen af materialebestanden er blevet kasseret - blandt andet for at begrænse håndtering af materialer. Færre materialer har også givet mulighed for at anvende reolerne på nye måder. Reolerne er blevet skåret ned, så de nu kun er 160 cm i højden. Dette giver bedre udsyn i biblioteksrummet for gæsterne og er med til at skabe tryghed i den ubemandede åbningstid. 

Eksponering og prioritering af Zonen

Den markante eksponering af materialer sker i Zonen, som har en fremtrædende plads i velkomstområdet på alle Aalborgs biblioteker. Serendipitet er princippet bag materialerne i Zonen, gæsterne kan således både finde nye og populære titler, men også mere ukendte og smalle. Materialerne i Zonen er 14-dages lån, kan ikke reserveres og er højst halvandet år gamle. Krimier og fag- og skønlitteratur står blandet mellem hinanden.

Zonen.

Materialer eksponeres ikke i selve samlingen for enden af hver hylde i det åbne bibliotek. I stedet er der lavet vandrette ”bånd” i samlingen. Eksponering laves i et helt lodret fag med skråhylder. Dette er gjort med inspiration fra detailhandelen, hvor undersøgelser viser, hvordan øjet danner sig et overblik. Desuden fungerer det samtidig også som et hyldestop, når gæsterne kigger ned langs reolerne.

Eksponering ved hjælp af ”hyldestop” i samlingen.

Være- og mødested

I indretningen blev det prioriteret højt at få mange siddepladser på bibliotekerne, så de også kan bruges af studerende og af gæster, der har lyst til at læse aviser og tidsskrifter, eller som blot har brug for et sted at benytte deres lap top. I den ubemandede åbningstid virker det trygt at komme ind i et rum, hvor andre gæster opholder sig. Derfor er Aalborg Bibliotekerne meget tilfredse med, at mange studerende anvender bibliotekerne.
Bordopstillingen er fleksibel og kan nemt tilpasses forskellige behov - fx i forhold til afholdelse af aktiviteter i biblioteksrummet.

Udstillingsspot

Udover i Zonen eksponeres der på hvert enkelt bibliotek også på et udstillingsspot. Spottet indeholder materialer, men der anvendes også effekter, bannere og skærme ved udstillingsspottet, for at det kan tiltrække sig gæsternes opmærksomhed. Opgaven med at lave udstillingsspottet er centraliseret pga. de reducerede personaletimer på bibliotekerne. Det betyder, at en tværgående gruppe står for at skifte udstillingerne på bibliotekerne med ca. 2 måneders mellemrum. Alt efter tema genbruges mange af udstillingerne på tværs af bibliotekerne. Da bibliotekerne har mange ubemandede timer, er udstillingsspottet en vigtig inspirationskilde for gæsterne. 

Gæsterne i centrum

Der er udfordringer ved at tilpasse et-rums-biblioteker til mange forskellige målgrupper og behov. I forbindelse med projektet ”værtskab på åbne biblioteker” er der på Aalborg bibliotekerne kommet fokus på, hvordan biblioteket kan rumme flere behov. Observationsstudier viste, at ca. 44% er det, der kaldes ”drive-in-gæster”: Kendetegnet ved korte besøg, hvor gæsten hurtigt ordner sit ærinde og går igen. Knap 33% var ”biblioteksentusiaster”: Disse bruger længere tid på biblioteket, græsser i samlingen eller slår sig ned og læser et tidsskrift. Mange gæster er begge dele, og foretager begge typer biblioteksbesøg alt efter tid og behov.

”Liv og aktivitet” er placeret i forreste del af de åbne biblioteker og herfra skal ”drive-in gæsten” kunne klare alt. Derfor indeholder området selvbetjeningsautomaterne, reserveringer, Zonen og - de steder det er muligt - også børneområdet. Overskueligheden og de lave reoler gør, at selv om ”drive-in gæsterne” kun benytter første del af biblioteket, så får de uundgåeligt et kig ned gennem biblioteksrummet. Udstillingsspottet er derfor placeret, så det kan ses fra indgangen. 

”Ro og fordybelse” er placeret i den bagerste del af biblioteket, og her er fokus på ”biblioteksentusiasten”. Området indeholder samlingen, pc’er og siddepladser - både i form af studieborde og blødere møbler. I grænselandet mellem de to områder findes betjeningspunktet.

Med fokus på disse to målgrupper har Aalborg Bibliotekerne justeret indretningen og opdelt alle bibliotekerne i to områder ”liv og aktivitet” og ”ro og fordybelse”. Se eksempel på hvordan denne opdeling kan se ud i praksis i teksten om Grønlandstorv Bibliotek.

Pladsen der før husede reserveringerne på Hasseris Bibliotek er nu blevet til et hyggeligt læsehjørne.

18. sep 2017 kl. 14:10

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)