Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Dokk1

Dokk1 er et kulturhus beliggende på Aarhus havn, som både rummer hovedbibliotek og borgerservice. Brugerne selv har været vigtige aktører i forhold til indretning af huset, hvilket har resulteret i et dynamisk bibliotek beregnet til at være tidssvarende i mere end 100 år. 

Inddragelse

Dokk1 er et kulturhus indeholdende hovedbibliotek og borgerservice i Aarhus kommune i Danmark. Biblioteket åbnede i juni 2015 og allerede efter 9 måneder oversteg antallet af besøgende 1 million. Bygningen har haft en lang tilblivelsesproces, hvor fokus gennem alle faser har været på borger- og brugerinddragelse. Læs mere om inddragelse af brugerne i byggeprocessen i denne tekst og om brugerinddragelse i forbindelse med mindre forandringer i denne tematiske casebeskrivelse af Aars bibliotek.

Inddragelsen har fundet sted i arrangementer som sommerskole, ”World Café” og "Village Square", prototyping, master classes og fototyping.  Alt dette har hjulpet til udarbejdelsen af værdigrundlag for bygningen, til visionen om at skabe et sted for menneskelig udvikling og interaktion foruden i navngivning og indretning af bygningen.

Formålet med inddragelse af brugerne har helt entydigt været at skaffe viden nok til at kunne bygge et godt og tidssvarende bibliotek. Brugerne er blevet inddraget på mange måder: Som stakeholders, fokusgrupper, repræsentanter for hhv. særlige brugergrupper og forskellige fagdiscipliner, medarbejdere, interesserede borgere, børn og forældre, eksperter og særligt vidende.

Brugernes engagement og inputs har været afgørende for udformningen af Dokk1. Her sidder en gruppe brugere og brainstormer.

Menneskets behov

En vigtig forudsætning for at bygge et hus, der kan stå i mere end 100 år, er at have udgangspunkt i menneskets behov, som er relativt uforanderlige. Inspirerende rum, appellerende æstetik, varierede opholdsmuligheder, god akustik, ordentligt indeklima, lysindfald og behagelig temperatur, gode udsigter og fleksibilitet i indretningsmuligheder er evige kvaliteter og skal derfor være væsentlige planlægningselementer. 

De store vinduer giver brugerne en fantastisk udsigt over havnedokken.

At designe bygningen kun med udgangspunkt i bibliotekets konkrete funktionalitet baseret på tidens mediebrug (bøger, informationsteknologi) er problematisk, da ingen kender bogens status eller teknologiens udvikling om 15 år. Et ensidigt fokus på den nuværende funktionalitet vil kunne medføre, at bygningen forældes alt for hurtigt.  

Det gamle biblioteksskilt fra det tidligere Aarhus Kommunes Hovedbibliotek blev taget med i flytningen til kulturhuset Dokk1, og hænger nu som pynt på væggen.

Familier og Børn

Et vigtigt resultat af inddragelsesprocesserne er det særlige område for familier og børn, som har fået en helt overvældende modtagelse af borgerne. Med et klart fokus på leg som en værdifuld aktivitet - ikke bare som redskab for læring eller social dannelse, men som kulturel livsytring fuldt på højde med litterær eller kunstnerisk oplevelse - har området formået at tiltrække mange familier. 

Det er ikke som et traditionelt børnebibliotek kun børnene, der skal lære/opleve. At der er lagt vægt på, at børn og deres familie skal opleve sammen er et særkende for området.

Gaming Street rummer en række forskellige spil og "Æsken" er det modsatte af en læsesal - i Æsken må man gerne larme, den er nemlig lydtæt. Også de mere læringsorienterede aktiviteter er der plads til i BørneLab og TweensLab, ligesom maker faire’s og hacker labs er jævnlige aktiviteter overalt på Dokk1. 

Legepladsen ”Kloden” på dækket der går hele vejen rundt om bygningen. Legepladsen er bygget op som et kompas, og den store nordamerikanske ørn på billedet står på dækkets vestlige side.

Partnerskaber

En markant og betydningsfuld samskabelse foregår hver eneste dag på Dokk1. Gennem partnerskaber er det muligt at fastholde et meget højt arrangementsniveau med en relativt beskeden personaleindsats. Der er indgået over 70 partnerskabsaftaler med NGO'er, foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige serviceleverandører. 

I de sidste par år inden Dokk1 åbnede, blev der gennemført en kortlægning af relevante aktører, og hovedbiblioteket gennemførte efterfølgende en række "forstyrrelsessamtaler" med potentielle partnere. Formålet var, at blive klogere på hvilke behov andre aktører oplevede i det omkringliggende samfund, spotte tendenser hos brugergrupperne hos andre organisationer samt at skabe en dialog og synliggøre Dokk1's potentialer for utraditionelle partnere i byen.  Dette lykkedes over al forventning - der foregår hver uge mellem 35 og 45 forskellige begivenheder og events på Dokk1, for det meste med inddragelse af partnere.

Det uprogrammerede rum

Der skal være plads og rum i biblioteket til at eksperimentere. I det gamle hovedbibliotek var allerede et åbent område lige ved indgangen kaldet ”Transformation Lab”. Ideen var at have et område, hvor der kunne laves midlertidige opstillinger og eksperimenter sammen med partnere og konfrontere brugerne med ideer og få dem testet umiddelbart, oftest med behørig dokumentation og follow-up via partnere og forskere. 

På Dokk1 er der flere områder, som ikke er forhåndsprogrammerede, men som kan anvendes fleksibelt. Det gælder f.eks. Torvet ved indgangen, som kan bruges til udstillinger og begivenheder, et ”forvandlingsrum” i den nordlige del af bygningen, og eventområder både i Hjørnet, på Rampen, ovenfor Rampen, ved Scenetrappen og i Tweens-området i Familier og Børn. Når disse områder ikke er i konkret anvendelse til events, bruges de til ophold, læsning og studier. 

18. sep 2017 kl. 13:30

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)