Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Case: DOK library concept center, Delft

Introduktion

Centralt i Delft, en gammel hollandsk by med omkring 100.000 indbyggere, er bygget et bibliotek, der åbnede i 2007. Biblioteksbygningen har ikke samme ikoniske karakter som mange andre nye biblioteker, men den ligger let tilgængeligt midt i det mest befærdede Delft med pladser og caféer som naboer. Det særlige ved biblioteket er dets konsekvente stræben efter at skabe et nyt bibliotekskoncept. Biblioteket har genbrugt en gammel bygningskrop fra et tidligere supermarked med et nyt facadeparti i glas. Biblioteket blev fra begyndelsen genstand for international interesse, fordi det i sin indretning og sin formidling brød radikalt med det klassiske bogbibliotek. Biblioteket kalder sig ’library concept center’ for at understrege dette brud, der slår igennem i design, indretning og organisering af bibliotekets aktiviteter.

Det nye bibliotekskoncept

I en designmæssig sammenhæng sætter det nye koncept sig ikke mindst igennem i genbrugen og nytolkningen af en gammel bygningskrop, hvor der er skabt luft og lys ved at skrælle en facade mod gaden og i stedet skabe et glasparti i fem etager.  Lyset spiller i det hele taget en central rolle i det nye biblioteksdesign. Lyset fra atriumglastaget i hele bygningens længde går i dialog med lyset fra facadens store glasparti. Et andet meget tydeligt designgreb er brugen af stærke farver og lys til at markere forskellige områder og tilbud i biblioteket. Herudover byder biblioteket på gennemgående nyt og radikalt design af alle møbler og inventar.

I forhold til at gentænke sine serviceydelser lægger biblioteket vægt på, at de besøgende aktivt inddrages i huset ved at skabe legesteder til børn, ved at lade besøgende vælge musik, ved at invitere til brug af interaktive medier, ved at inddrage dem aktivt i at skabe nye fortællinger og ved at have meget forskelligartede tilbud til brugerne, herunder Tank U, hvor man kan uploade sin smartphone med mediefiler.

Endelig har biblioteket fra første færd været konsekvent i bestræbelsen på at skabe et nyt biblioteksliv med fri WiFi, god kaffe og en stor mængde, ofte utraditionelle arrangementer og aktiviteter, samt en nyskabende brug af ny teknologi med storskærme i rummet, interaktive skærme og digital formidling hvor det er muligt.

Det diversive bibliotek

Biblioteket er delt op i tre afdelinger, 'DOK-Kunst', 'DOK-Musik og Film' samt 'DOK-Bibliotek'. Alle tre afdelinger udgør tilsammen et samspillende bibliotek samtidig med, at de har hver deres selvstændige profil. Kunstafdelingen rummer en stor samling moderne kunst og fungerer både som udstillingssted og kunstformidlingscenter. Musik- og filmafdelingen er desuden et tilbud, der kan benyttes på stedet, med behagelige muligheder for at se og lytte til nye og ældre medier, herunder LP’er, samt et tilbud om hjemlån fra samlingen. I det hele taget er biblioteket karakteriseret ved fint samspil mellem tematiserede indretningsløsninger og tilpasning af indretning til forskellige brugeres behov. Der er således mange underopdelinger med forskellige rum i rummene, samtidig med at der fastholdes en større integreret sammenhæng. 

’The world’s most modern library’

Biblioteket arbejder med at skabe programmer og aktiviteter af stor diversitet og med kommunikation, der har fortællingen, i alle medier, i centrum. Målet er at bringe mennesker fra alle dele af samfundet sammen, og der arbejdes systematisk på at bruge medier og få mennesker til aktivt at udnytte medierne med dette mål. Biblioteket siger selv på sin engelske hjemmeside:

‘DOK is on a mission to become the world’s most modern library. In order to do this we believe we need to have the best communication with our users possible. Therefore we are working very hard on innovations. Not the usual run-of-the-mill stuff, but suggestions that broaden one’s horizon and get the user in touch with all the beautiful things the library has to offer.

Dialog og co-creation

Bibliotekets bestræbelse på at skabe en ny relation til de lokale brugere kommer bl.a. til udtryk i nogle af dets inddragende formidlingsprojekter. Grundkonceptet for formidlingen er storytelling både fra biblioteket til brugerne og folk imellem.  Et af bibliotekets forsøg hermed er 'DOK-Agora', der består i at stille en samling ’historiefortællingsstationer’ med videorecordere til rådighed i småbåse, hvor borgerne kan fortælle historier, de vil delagtiggøre andre i. Historierne vises på en storskærmsvæg. En slags åben lokal Facebook. Et andet eksempel er Delft Kulturarv-browser. Projektet er et bud på et levende arkiv, hvor borgerne kan bidrage med fotos, postkort, videofilm, lydoptagelser, alt hvad der kan digitaliseres og vises i rummet, primært på ’multitouch borde’.

18. sep 2017 kl. 13:29

Applikation til bibliotekskort

DOK Library Concept Center fortæller i denne video om sin applikation som på baggrund af brugernes zip-kode fra deres bibliotekskort  “browser” det lokale fotoarkiv i Delft og på et splitsekund kan præsentere historiske og nyere billeder fra deres gade eller blot vælge en tilfældig gade i byen på det interaktive bord med samme resultat. Søgningerne kan prædefineres efter brugerens alder og efter temaer. På denne måde gøres 25.000 billeder tilgængelige for DOK’s brugere. 

 

Se videoen her

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)