Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Case: Bankstown Library & Knowledge Center

Biblioteket som byudvikler

Med sin beliggenhed i hjertet af byen har etableringen af Bankstown Library & Knowledge Center pustet nyt liv i et lidt afsides område og giver herved en rig og rummelig oplevelse for byens beboere og besøgende.

Hensigten bag designet har været at skabe et bæredygtigt byggeri med et markant arkitektonisk udtryk, og at udvikle et tilgængeligt og indbydende offentligt rum. Resultatet er, at Bankstown Library & Knowledge Center ikke bare er et opbevaringssted for bøger, men en bred kommunal platform, der spiller en væsentlig rolle i Bankstown distriktet.

Der er anvendt innovative og bæredygtige designprincipper og effektive miljøsystemer til at skabe fleksible kulturelle tilbud til lokalsamfundet.

Vores inspiration til designet kommer fra det naturlige landskab og den tilstødende park. Vi ønskede at bygge et åbent og indbydende bibliotek, der skal føles lidt ligesom at samles under kronerne af store træer. Derfor er der på biblioteket opsat solskærme, hvis skygger minder om skyggemønsteret fra træernes blade.

Bibliotekets design skal lede tankerne hen imod beskyttende trætoppe. I baggrunden ses den grønne mur. Foto: Christian Mushenko

Bæredygtighed

Bankstown Library & Knowledge Center har vist nye muligheder indenfor offentlige bygninger ved sit bæredygtige design – herunder genvinding og genbrug af materialer, samt renovering af det eksisterende Bankstown Rådhus.

En målrettet strategi har understøttet det arkitektoniske design og sat nye standarder for genanvendelse af materialer i offentlige byggeprojekter. Under de indledende faser af byggeriet viste det sig muligt at genbruge materialer fra det eksisterende rådhus. Nogle af de materialer, der er genanvendt herfra, omfatter: Australsk tømmer, præfabrikerede betonelementer, facadeplader og aluminium tagplader. Bibliotekets gulvflader er sammensat af over 95%  genavendt materiale. Denne genanvendelse og genbrug af eksisterende materialer påskønner stedets historie, og genopretter et fællesskab, der tidligere var på dette sted.

Som en følge heraf blev der rettet fokus på at skabe et godt indeklima med bl.a. den grønne mur, nye principper for aircondition med fortrængningsventilation og skyggefulde facadesystemer.

Grøn genanvendelse og renovering formede interiørets design og udviklingen af biblioteket. Det centrale atrium er afgrænset ved to buede søjler (træer), der buer 5 etager op fra sokler, der er lavet af genanvendt træ.

Fleksibilitet på biblioteket

Designet giver et integreret og fleksibelt rum, der indeholder et nyt bibliotek i tre niveauer, et teater med plads til 300, konferencefaciliteter, cafe samt en væg med offentlig information. Andre forbedringer til det offentlige rum omfatter en ombygning af den nærliggende Paul Keating Park med tilføjelse af en skulpturhave, nye vejtræer, parkeringsmulighed for 64 biler samt en busholdeplads.

Nedrivningen af det eksisterende auditorium banede vejen for, at den nye biblioteksform kunne blive trukket frem mod en platform. Herved blev det muligt at lave en ny udformning af de nordlige og sydlige kanter af bygningen, der definerer de nye byrum i og omkring bygningen.

Det nye bygningskompleks med en platform komplementerer det eksisterende byområde, der visuelt bindes sammen med de nye faciliteter. Placeringen af det nye bibliotek og den ophøjede placering komplementerer den eksisterende bygning ved en gradvis overgang til de eksisterende bygningers facader. Det nye arrangement minimerer miljøpåvirkninger så som overskygning af de åbne offentlige områder, og den måde, som den sydlige del af den eksisterende bygning udvider sig på, gør det offentlige rum større og knytter det til fodgængerområdet.

Bibliotekets samspil med byrummet

Landskabet medvirker til dyrkelsen af en fælles følelse af plads og fællesskab. Ved at forbinde biblioteket til Paul Keating Park letter det adgangen for både biler og fodgængere. Læsehaven er karakteriseret af kraftigt duftende buske og australske træsorter, der anvendes til at afskærme for den omkringværende trafik.

Bankstown Library & Knowledge Center bindes sammen i et symbiotisk forhold af materialer fra den eksisterende bygning og dets sammenbygning med omgivelserne. I sidste ende har projektet åbnet Bankstown området til det omgivende samfund ved at fremme adgangen til det der tidligere blev betragtet som en uindbydende og nedslidt plads. Den transparente glasfacade trækker naturligt lys ind i bygningen og giver en visuel forbindelse med det eksterne miljø.

Performative rum

Stueetagens læserum er alle karakteriseret ved blødt filtreret lys og panoramaudsigt gennem atriet på tværs af skulpturhaven, mod Paul Keating Park og plateau-pladsen. Rummene er designet til at være fleksible og til at imødekomme aktiviteter såsom digtoplæsning og musikalske forestillinger.

Teatret er et andet performativt rum, der fremmer en følelse af fællesskab og indbyder til kulturelle oplevelser.

Mødested

Caféen giver et rum, hvor de besøgende kan interagere og samarbejde i et afslappet miljø.

Biblioteket indeholder også en børnelæsesal (komplet med et legeområde), et IT-lokale (med adgang til 50 computere), mødelokaler og studiepladser. Bibliotekets interiør giver en bæredygtig portal til informationsalderen, og giver format til dette betydningsfulde offentlige rum.

14. mar 2018 kl. 09:43

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)