Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Case: Arendal Bibliotek

Introduktion

Arendal Bibliotek er et eksempel på, hvordan et eksisterende bibliotek kan gennemgå en modernisering og opdatering. Biblioteket åbnede i 1998  og gennemgik i foråret  2015 en renovering. Ved renoveringen blev der sat fokus på at løse to udfordringer:

- Efter 17 år og 4 millioner besøgende var bygninger og inventar slidte og havde behov for modernisering .
- Bygningen var ikke oprindeligt bygget med henblik på automatisering af udlån og skulle derfor optimeres.

Derudover havde biblioteket et generelt behov for modernisering.

Indgangspartiet

”Intuitive” løsninger

Den fysiske løsning er et samspil mellem omgivelserne og et flot, karakteristisk design. Under renoveringen var det vigtigt, at nye inventarløsninger skulle fremstå i respekt for arkitekturen, sådan at alt fortsat kunne opleves som en helhed.

Derudover skulle placeringen af inventarløsninger være ”intuitiv”, dvs. brugerne skal let kunne finde frem og ”afkode” specifikke samlingers placering  og selv finde ud af, hvordan de kan bruge de forskellige områder i det store biblioteksrum. Brugerne skal tydeligt kunne se, hvor de finder rolige zoner, hvor de kan være alene eller blot have visuel kontakt med andre, og hvor de finder mødepladser for socialt samvær. Herved kan brugerne tilgå de enkelte områder alt efter hvilket behov, de har på dagen.

Udformningen af det store biblioteksrum  skal udtrykke, at her er et sted for alle – uanset alder, uddannelse, stilling eller andre variable. Derfor er alt nyt inventar skabt ud fra basismål og størrelser som passer for menneskekroppen, om den er stor eller lille. Du kan sidde, ligge, slænge dig, stå, sidde på barstole, kravle ind i huler, være i åbne områder, være alene, være få eller mødes med andre.

Udformning og dialog

Første etage er tilrettelagt som et sted, hvor familien kan være sammen og som en appetitvækker for det, du kan finde, når du bevæger dig ind og op i biblioteket. Her kan man møde andre over en kop kaffe, og her er plads til udstillinger, avislæsning, leg og kreativ udfoldelse.

Inventarets fysiske udtryk er gjort så enkelt som muligt, så brugerne kan fylde det med liv. Inventaret skal signalisere, at det må bruges til akkurat dét, som den enkelte bruger har behov for. Derved bliver indretningen også en form for dialog mellem biblioteket og dets brugere, i det man fra bibliotekets side har forsøgt at udforme det store biblioteksrum med udgangspunkt i adgang til vigtige funktioner, og så er det brugerne, der ”fortæller” biblioteket, hvordan de vil tage det i brug.

Vægudsmykning

Planlægningsprocessen

Udformningen af biblioteksrummet er baseret på information, som Arendal har hentet ved trafiktællinger, dialogmøder med brugere, brugergrupper, politikere og fra personaleseminarer.
Erfaringer fra renoveringen viser,  at det er meget vigtigt at bruge tid til indsamling af sådanne informationer, før udformning og indretning af biblioteksrummet planlægges. For at få en god proces er det vigtigt at nå til enighed i personalet om behovet for ændringer, ligesom personalet skal have en stor grad af medindflydelse. Det er også vigtigt tidligt i processen at hente den nødvendige fagkompetence udefra.

Indretning er en måde at tænke på

Sætningen ”indretning er en måde at tænke på” har åbnet for en stor grad af kreativitet både i idefasen, og i de praktiske løsninger. I lyset af denne sætning har synet på fleksibilitet i biblioteksrummet fået en helt ny mening: Fleksibilitet er ikke at flytte møbler eller udstillingsmontrer rundt i lokalet. Fleksibilitet er at finde løsninger, som tillader at bruge møbler og indretninger til mange forskellige formål dér, hvor de er placeret. Nogle af de løsninger, der fungerer bedst på Arendal, vises her:

Cæsars byste

Denne form for indretning kan bruges til udstillinger, som scene ved forskellige arrangementer eller som et møbel for publikum. Den er her placeret lige ved indgangen til biblioteket og har derfor også en vigtig funktion, i og med at den ”tvinger” publikum til at orientere sig i rummet hver gang de kommer indenfor dørene.

Studieområdet

Dette område dækker et vigtigt behov særligt for en stor brugergruppe af skoleelever og studerende. Området er tilrettelagt med adgang til strøm og har generelt gode arbejdsforhold for både den enkelte og grupper. Området kan også bruges til undervisning.

Scenen

Dette er et vigtigt nyt tiltag. Et tidligere magasin er indrettet som arena for forskellige typer af arrangementer og udstillinger. Rummet kan bruges på mange forskellige måder efter behov. Scenen er også planlagt sådan, at den kan bruges som produktionslokale for lokale, kulturrelaterede aktiviteter som dansegrupper, teatergrupper, dukketeater mv.

18. sep 2017 kl. 13:54

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)